Kako pogosto morajo lobisti komisiji poročati o svojem delu in kaj poročajo?

Lobist, ki je vpisan v register lobistov, mora komisiji pisno poročati o svojem delu, in sicer:

  • do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto,
  • najkasneje v 30 dneh po prenehanju veljavnosti registracije.

V poročilu mora lobist navesti naslednje podatke:

  • davčno številko,
  • podatke o interesnih organizacijah, za katere je lobiral,
  • podatke o višini plačila, ki ga je prejel od teh organizacij za vsako zadevo, v kateri je lobiral,
  • navedbo namena in cilja, zaradi katerega je lobiral za posamezno interesno organizacijo,
  • navedbo državnih organov in lobirancev, pri katerih je lobiral,
  • navedbo vrst in načinov lobiranja za posamezno zadevo, v kateri je lobiral,
  • navedbo vrste in vrednosti donacij političnim strankam in organizatorjem volilnih ter referendumskih kampanj.