Prosite za mnenje glede spominske umetnine, ki ste jo simbolično prejeli vi in javni zavod v okviru prireditve, in sicer ali predstavlja to darilo na podlagi določb ZIntPK. S tem v zvezi pojasnjujete, da je nosilec lanske tradicionalne prireditve bila občina. Sredstva za izvedbo prireditve se vsako leto zagotavljajo tudi s sredstvi sponzorjev in donatorjev. Ob vsakoletni prireditvi občina izbere umetnino, kot spomin na prireditev, nabavo le te financira iz zagotovljenih sponzorskih sredstev. V času prireditve je običaj, da častni pokrovitelj prireditve simbolično izroči nabavljeno umetnino občini, ki jo v imenu občine sprejme župan. Umetnina ostane na sedežu občine in je v njenem upravljanju. Nosilec letošnje tradicionalne prireditve je bil javni zavod. Ustanoviteljica zavoda je občina, ki je bila nosilka vseh dosedanjih prireditev. Sponzorska sredstva za izvedbo prireditve je občina letos prenesla na novega nosilca prireditve t.j. javni zavod. V času prireditve je častni pokrovitelj simbolično izroči umetnino občini kot spomin na letošnjo prireditev, umetnino pa je javni zavod financiral iz zagotovljenih sponzorskih sredstev.

Komisija na podlagi vaših navedb ocenjuje, da takšne vrste »simboličnega prejema« spominske umetnine ne predstavlja prejetega darila v smislu določb ZIntPK, niti v primeru občine in tudi ne v primeru zavoda, saj v tem primeru ne moremo govoriti o »tipičnem« obdarovanju, kot ga regulira ZIntPK. Na podlagi navedenega zaključujemo, da darila ni potrebno vnesti v seznam prejetih daril.

Odgovor z dne 24. 3. 2017, št. 06271-1/2017-2