Odziv komisije v primeru poslanca Ferenca Horvátha

Ljubljana, 21.maja 2019 – Komisija je svoje stališče v primeru nezdružljivosti funkcij poslanca Ferenca Horvátha že objavila na svoji spletni strani, dne 17. 5. 2019 (https://www.kpk-rs.si/2019/05/17/nezdruzljivost-funkcij-poslanca-horvath-ferenca-stalisce-komisije-in-poziv-za-ukrepanje/). Glede na ravnanje obravnavane osebe bo komisija v predmetni zadevi postopala skladno s tretjim odstavkom 29. člena ZIntPK.
Pri tem komisija poudarja, da postopka s tem ni zaključila, temveč ga bo nadaljevala, vendar pa nadaljnjih informacij glede postopka obravnave, do sprejetja odločitve ne more podati.