Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 25. 07. 2005

Načelno mnenje številka 23

Udeležba poslovodnih organov oziroma odgovornih oseb naročnika, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, na ogledih objektov, opreme ali blaga, ki je ali lahko postane predmet javnega naročila in jo organizirajo ter plačajo dejanski ali potencialni pogodbeni partnerji teh naročnikov, predstavlja koruptivno ravnanje v smislu 3. alinee 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar