Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 23. 04. 2009

Pojasnilo številka 122

Delovanje člana občinskega sveta, ki je predsednik Odbora občinskega sveta za urejanje prostora in varstvo okolja ter hkrati nastopa kot zastopnik investitorja pri pripravi in izvedbi podrobnega prostorskega načrta občine, predstavlja konflikt interesov.

Načelno mnenje številka 165

Ravnanje uradnih oseb ministrstva, ki pri postopku podeljevanja koncesij ne ugotovijo popolnega dejanskega stanja in kršijo načelo enakosti, 54. člen Zakona o javnem-zasebnem partnerstvu ter določila razpisne dokumentacije in tako omogočijo pridobitev koncesije določenemu ponudniku, ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar