Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: september 2010

Načelno mnenje številka 225

Ravnanje uradnih oziroma odgovornih oseb v državnih organih, organih lokalne samouprave in javnih zavodih, ki s kršitvami predpisov o plačnem sistemu in napredovanju v javnem sektorju omogočajo drugim pridobitev neupravičene koristi z neupravičenim napredovanjem in povišanjem plače, je kršitev dolžnega ravnanja, ki ustreza definiciji korupcije po 1. točki 4. člena ZIntPK. Ravnanje uradnih oziroma odgovornih[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar