Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Year: 2011

Korupcija je posledica, ne vzrok

Problem korupcije v Sloveniji je resen in realen. Ni rezultat domišljije Komisije za preprečevanje korupcije ali javnomnenjskih anket nezadovoljnega ljudstva. Je realnost tranzicije in sistematičnega podcenjevanja pomena pravne države. Posledica tega je šibkost imunskega sistema države (nadzornih, regulatornih in pravosodnih institucij), ki ni bil vzpostavljen v meri, ki jo terja tržni ekonomski model.

Korupcija kot grožnja človekovi pravici do zdravega okolja

Razmišljanje o korupciji kot grožnji človekovi pravici do zdravega okolja in s tem vprašanjem povezani okoljski izzivi so bili rdeča nit dogodka – okrogle mize, ki so jo 1.12.2011 organizirali Komisija za preprečevanje korupcije, Varuh človekovih pravic RS in nevladna organizacija Greenpeace v Sloveniji. Povod za dogodek je bilo zavedanje, da okoljska problematika terja celovite,[…]

Natečajna komisija Ustvarjalnega natečaja KPK za osnovne šole izbrala trinajst najboljših izdelkov

V prostorih Komisije za preprečevanje korupcije je 16. novembra 2011 potekal izbor izdelkov učencev osnovnih šol, ki so se prijavile na Ustvarjalni natečaj Komisije za preprečevanje korupcije. Namen natečaja je bil osnovnošolce vzpodbuditi k razmišljanju o vrednotah, kot so pravičnost, poštenost, integriteta in enakopravnost posameznika ter družbe kot celote. Med skupno 49 izdelki šestih osnovnih[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar