Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: februar 2012

Predstavitev izsledkov analize in ocene NIS

Ljubljana – Društvo Integriteta/Transparency International Slovenia je 28. februarja 2012 predstavilo rezultate raziskave Nacionalni sistem integritete, s katero so ocenjevali integriteto, transparentnost ter odgovornost 13 ključnih institucij in organizacij javnega in zasebnega sektorja ter njihovo medsebojno sodelovanje. Na dogodku je sodeloval tudi predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Goran Klemenčič.

Ugotovitve o konkretnem primeru in odgovor obravnavane osebe – postopek izročitve tujega državljana

Po obravnavi odgovora dr. Lovra Šturma je Komisija na seji 2. 2. 2012 soglasno sprejela naslednje ugotovitve o konkretnem primeru: Komisija ocenjuje, da na podlagi prejetih pojasnil in mnenj dr. Lovra Šturma in mag. Matevža Krivica v konkretnem primeru ni potreb po spremembi osnutka zaključnih ugotovitev komisije v delu, ki prikazuje dejansko stanje v tem[…]

Odgovor KPK g. Borisu Šuštaršiču na zahtevo za umik ocene korupcijske izpostavljenosti FIHO

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju komisija) je 20. 1. 2012 prejela pisanje g. Borisa Šuštaršiča, ki ga je podpisal kot predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (v nadaljevanju NSIOS) in v katerem skupaj s sopodpisanim g. Goranom Kusturo zahteva umik ocene korupcijske izpostavljenosti FIHO. Komisija je v svojem odgovoru g. Šuštaršiču ponovno poudarila, da[…]

KPK zaključuje postopke v zadevi TEŠ 6

Na četrtkovi seji (16. 2. 2012) je senat Komisije za preprečevanje korupcije sprejel osnutek ugotovitev v postopkih glede TEŠ 6. Ugotovitve se nanašajo na sume kaznivih dejanj, na ugotovljena nasprotja interesov in kršitev določb o lobiranju ter neodzivnost dela določenih državnih organov v preteklosti. V povezavi s projektom TEŠ 6 je komisija predvsem v zadnjih[…]

KPK pospešeno verificira prejeta poročila o premoženjskem stanju

S koncem januarja se je iztekel rok za poročanje o premoženjskem stanju, ki po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije zavezuje skoraj 10.000 zavezancev. Trenutno na Komisiji za preprečevanje korupcije pospešeno poteka verificiranje izpolnjenih obrazcev z odčitavanjem črtne kode in vnašanje v skupno evidenco, ki bo zaključeno v prihajajočih tednih. Na ta način bo komisija[…]

KPK pospešeno verificira prejeta poročila o premoženjskem stanju

S koncem januarja se je iztekel rok za poročanje o premoženjskem stanju, ki po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije zavezuje skoraj 10.000 zavezancev. Trenutno na Komisiji za preprečevanje korupcije pospešeno poteka verificiranje izpolnjenih obrazcev z odčitavanjem črtne kode in vnašanje v skupno evidenco, ki bo zaključeno v prihajajočih tednih. Na ta način bo komisija[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar