Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 15. 11. 2012

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi župana Mestne občine Maribor in povezanih oseb ter odgovori obravnavanih oseb

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje

Senat KPK sprejel načrt preiskave v zadevi Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v MOM

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je na današnji redni seji sprejel načrt preiskave v zadevi Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v Mestni občini Maribor. To pomeni, da je predhodni preizkus, ki ga je opravila Služba za nadzor in preiskave, sume kršitev iz pristojnosti komisije utemeljil do te mere, da je bila na današnji seji s[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar