Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 04. 12. 2019

Ugotovitve komisije v zvezi s funkcionarjem Banke Slovenije

Ljubljana, 4. december – Zaradi izraženega interesa javnosti in določenih netočnosti, ki se pojavljajo pri poročanju medijev, Komisija za preprečevanje korupcije v nadaljevanju objavlja ugotovitve, ki jih je sprejela v postopku zaradi suma kršitev dolžnega ravnanja funkcionarja Banke Slovenije, in podaja dodatna pojasnila v zvezi s postopkom. Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) je začela s[…]

Zaradi ugotovljenih korupcijskih tveganj komisija podala priporočila Ministrstvu za zdravje

Ljubljana, 4. december 2019 – Komisija za preprečevanje korupcije je Ministrstvu za zdravje izdala priporočila v zvezi z zaznanimi korupcijskimi tveganji pri izvajanju javnih naročil gradenj, Računskemu sodišču RS pa je podala pobudo za umestitev revizije učinkovitosti in smotrnosti porabe javnih sredstev v zvezi z izvajanjem javnih naročil gradenj v okviru konkretnega naročnika. Komisija za[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar