Month: februar 2022

Odločitev o nasprotju interesov: Milan Škafar

Komisija je zoper kršitelja Milana Škafarja vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deseti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 28. 11. 2020. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Milan[…]

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Ferenc Horváth

Komisija je zoper kršitelja Ferenca Horvátha vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 28. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 21. 1. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Ferenc[…]

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Miran Stanovnik

Komisija je zoper kršitelja Mirana Stanovnika vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 30. 1. 2021. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Miran[…]

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Bojan Čebela

Komisija je zoper kršitelja Bojana Čebelo vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 15. 1. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Bojan[…]

Odločitev o nasprotju interesov: Matej Oražem

Komisija je zoper kršitelja Mateja Oražma vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deseti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 24. 11. 2020. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Matej[…]

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Stanislav Rojko

Komisija je zoper kršitelja Stanislava Rojka vodila postopek o prekršku zaradi suma storitve dveh prekrškov in izdala odločbo o prekršku zaradi storitve dveh prekrškov, in sicer je bila v obeh primerih podana kršitev prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 10. 1.[…]

Odločitev o nasprotju interesov: Manca Vadnjal

Komisija je zoper kršiteljico Manco Vadnjal vodila postopek o prekršku zaradi storitve dveh prekrškov, in sicer je bila v obeh primerih podana kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deseti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 29. 4. 2021. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega[…]

Zaključek postopka v zadevi Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024

Komisija je leta 2021 prejela prijavo o domnevnih nepravilnosti pri procesih dodelitve javnega denarja v okviru Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024. Pri tem naj bi predsednik in član Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) sodeloval v vseh procesih dodelitve javnega denarja v okviru Programa, kar je spodbudilo sum kršitve določb o nasprotju[…]

Komisija ustavila postopek v zvezi z letovanji predsednika Vlade

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila predhodni preizkus v zvezi s pridobivanjem poslov v povezavi s skupnimi letovanji in druženji predsednika Vlade Republike Slovenije. Kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ni ugotovila, zato je postopek ustavila. Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj v postopkih javnih naročil pa je Generalnemu sekretariatu vlade izdala priporočila. Postopek[…]

Sklic 9. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 9. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 24. 2. 2022, ob 10.00 uri, v prostorih[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar