Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 42. seje (dopisna seja) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 42. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 11. 11. 2022, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 41. seje senata Komisije
2. Predlog Ugotovitev
3. Predlog za uvedbo postopka preiskave
4. Razno

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje do dne, 11. 11. 2022, do 12.00 ure, po elektronski pošti, na elektronski naslov Milena.Podjed-Fabjancic@kpk-rs.si, posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje, z dne 11. 11. 2022, ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednika

Sklic 42. seje (dopisna seja) senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar