Pravnomočne prekrškovne odločbe

Odločitev o omejitvah poslovanja: Damjana Pavlica

Komisija je zoper kršiteljico občinsko svetnico Damjano Pavlica vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve šestega odstavka 35. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po sedmi alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 6.4.2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJICA: Damjana Pavlica OPIS[…]

Odločitev o nasprotju interesov: Matej Oražem

Komisija je zoper kršitelja Mateja Oražma vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK. Odločba je postala pravnomočna 25. 8. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Matej[…]

Odločitev o nasprotju interesov: Andrej Mešič

Komisija je zoper kršitelja Andreja Mešiča vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 26. 8. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Andrej[…]

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Jože Simončič

Komisija je zoper kršitelja Jožeta Simončiča vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 3. 8. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Jože[…]

Odločitev glede izjave o lastniški strukturi: Janez Magyar

Komisija je zoper kršitelja odgovorno osebo Občine Lendava Janeza Magyar vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve šestega odstavka 14. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretjem odstavku 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 9. 4. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.[…]

Odločitev o omejitvah poslovanja: Jože Kužnik

Komisija je zoper kršitelja odgovorno osebo Občine Polzela Jožeta Kužnika vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 35. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po enajstem odstavku 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 28. 4. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.[…]

Odločitev o omejitvah poslovanja: Matej Slapar

Komisija je zoper kršitelja odgovorno osebo Občine Kamnik Mateja Slaparja vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 35. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po dvanajstem odstavku 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 1. 4. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.[…]

Odločitev glede neudeležbe na razgovoru pred Komisijo: Matej Oražem

Komisija je zoper kršitelja Mateja Oražma vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve šestega odstavka 15.a člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po 1. alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 25. 2. 2022.  V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Matej Oražem[…]

Odločitev o nasprotju interesov: Ingrid Mahnič

Komisija je zoper kršiteljico Ingrid Mahnič vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 26. 2. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Ingrid Mahnič[…]

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Daniel Cukjati

Komisija je zoper kršitelja Daniela Cukjatija vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po 3. alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 27. 1. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Daniel Cukjati[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar