Sporočila za javnost

Komisija zaključila postopek v zvezi z domnevnimi nepravilnosti pri projektu celovite energetske sanacije stavbe UKC Hospital in Ministrstvu za zdravje podala priporočila

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek glede domnevnih nepravilnosti pri izvedbi javnega naročila in energetske prenove stavbe UKC Hospital. Komisija v okviru postopka predhodnega preizkusa zadeve ni zaznala kršitev določil Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), zato je postopek v zadevi ustavila. Zaradi zaznanih tveganj za nastanek kršitev iz pristojnosti Komisije pa[…]

Z novim letom začne veljati novi Kodeks za še višjo stopnjo integritete na lokalni ravni

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je v okviru svojih prizadevanj za krepitev integritete v družbi ta teden z Združenjem nadzornikov Slovenije, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem mestnih občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije sprejela Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti (Kodeks). Dokument ponuja priporočeno dobro prakso in mehanizme upravljanja, s katerimi so lahko[…]

Novela zakona o SDH kot prva uvaja sankcije za kršitve integritete

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1A), ki začne veljati v soboto, 19. 11. 2022, pridobila pomembno priznanje glede svojih pristojnosti pri obravnavi kršitev integritete in nasprotja interesov. ZSDH-1A namreč zdaj med drugim določa, da osebe, ki kršijo integriteto, kot jo opredeljuje Zakon o[…]

Ocena integritete: kljub aktivni vlogi Komisije med funkcionarji še vedno nerazumevanje zakonskih obveznosti

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je v Poročilu ocene integritete v povezavi z nezdružljivostjo funkcij in s poročanjem premoženjskega stanja (ocena integritete) ugotovila nekatere nepravilnosti pri funkcionarjih Državnega zbora, vlade in ministrstev. Ugotovitve kažejo še vedno prisotno nerazumevanje in potencialno nespoštovanje določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki je v veljavi že več kot desetletje[…]

Analiza zaposlovanj v času menjav vlad izpostavila številna potencialna korupcijska tveganja

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z Analizo ocene korupcijskih tveganj v postopkih zaposlovanj v času menjav Vlad Republike Slovenije (analiza), izvoljenih po novembru 2013. Ugotovila je potencialna sistemska korupcijska tveganja pri nadaljnjih zaposlitvah funkcionarjev in oseb, zaposlenih na zaupanje, po koncu mandata, kot so: ogroženo je lahko nepristransko vodenje javnih natečajev, funkcionar svoje[…]

Integriteta lahko v naši družbi postane standard že zdaj

Že danes imamo na razpolago vse možnosti, da integriteta na vseh ravneh družbe postane standard. A da bi to dosegli, mora svoje prispevati vsak od nas. Pri tem posebno odgovornost nosijo nosilci javnih funkcij, ki morajo z dobrim zgledom slediti visoki stopnji integritete. Da bi se pravna država ter integriteta in transparentno delovanje družbe učinkoviteje[…]

Komisija zaključila postopek v zvezi z očitki pri zaposlovanju v Kabinetu ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z obravnavo anonimne prijave glede očitkov o zaposlitvi Maje Tašner Vatovec v Kabinetu ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM). Komisija ni potrdila kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), zato je postopek v zadevi ustavila. Komisija je predhodni preizkus uvedla na podlagi[…]

Zaključen postopek v zvezi z revizijo Sporazuma o medsebojnem sodelovanju z namenom izboljšanja varnosti na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z obravnavo prijave glede sumov nasprotja interesov oziroma elementov korupcije v primeru revizije Sporazuma o medsebojnem sodelovanju z namenom izboljšanja varnosti na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Sporazum o medsebojnem sodelovanju). Komisija je ugotovila, da iz zadeve izhajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja,[…]

Ugotovitve Komisije glede nasprotja interesov pri Andreju Mešiču

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja pravnomočne Ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem mestnega svetnika in člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mestne občine Murska Sobota (KMVVI) Andreja Mešiča. Ugotovila je, da se je obravnavana oseba s tem, ko je glasovala sama zase, znašla v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, in[…]

Ustavno sodišče pritrdilo mnenju Komisije glede sprejemanja uredbe o hrupu

Ustavno sodišče je nedavno presodilo, da je Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uredba) neskladna z ustavo. O Uredbi je Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) marca 2018 podala izčrpno mnenje, v katerem je poudarila predvsem netransparentnost postopka priprave predpisa, zato odločitev sodišča kaže na pomembno pristojnost Komisije glede zakonodajnega pregleda v smeri krepitve[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar