Mnenja komisije

Mnenje številka 4

Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za dvorano Slovenske kinoteke in pripadajoče prostore z dne 7.2.2005, sklenjena med javnim zavodom Slovenska kinoteka in družbo Ravnikar Potokar Arhitekturni biro, d.o.o, je na podlagi 4.odstavka 28.člena ZPKor nična. Slovenska kinoteka je na podlagi 11. člena ZPKor do 31.12.2005 dolžna poročati Komisiji za preprečevanje korupcije o svojih ukrepih glede omenjene Pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za dvorano Slovenske kinoteke in pripadajoče prostore z dne 7. 2. 2005. Nadaljujte z branjem

Mnenje številka 2

Aneks št. 2 z dne 14. 5. 2004 in Aneks št. 3 z dne 14. 5. 2005, oba k pogodbi št. 35 205-10/2003 G z dne 18. 12. 2003 o gradnji sekundarne kanalizacije naselij Ribno, Bodešče, Koritno, nista sklenjena v nasprotju s prvim odstavkom 28. člena ZPKor. Nadaljujte z branjem

Mnenje številka 1

Dodatek k pogodbi o izvajanju strokovnih opravil na stanovanjskem področju v občini Radovljica št. 36001-30/2004 z dne 2. junija 2004 je sklenjen v nasprotju s prvim odstavkom 28. člena ZPKor in zaradi tega skladno s četrtim odstavkom istega člena ničen. Občina Radovljica je na podlagi 11. člena ZPKor Komisiji za preprečevanje korupcije dolžna v roku 30 dni poročati o svojih ukrepih glede Dodatka k pogodbi o izvajanju strokovnih opravil na stanovanjskem področju v občini Radovljica št. 36001-30/2004 z dne 2. junija 2004. Nadaljujte z branjem