Novice

Izobraževanja komisije

Ljubljana, 19. maja 2017 – Predstavnik komisije je v preteklem tednu na Mednarodnem centru za promocijo podjetij izvedel izobraževanje v okviru katerega je obravnaval delovno področje komisije in Erar, v tem tednu pa je drug uslužbenec komisije v Termah Olimia v Podčetrtku predstavnikom Skupnosti občin Slovenije predaval na temo nasprotja interesov in na temo mehanizma nezdružljivosti funkcij.  Nadaljujte z branjem

Obisk študentov Evropske pravne fakultete

Ljubljana, 19. aprila 2017 – V okviru izobraževanj, ki jih Komisija za preprečevanje korupcije izvaja kot del preventivnega programa za preprečevanje korupcije, je komisijo danes obiskalo enajst študentov Evropske pravne fakultete. Ogledali so si prostore komisije in se seznanili z njenim delom. 

Predstavnik komisije na sestanku SPIO in Integritetnem forumu

Ljubljana, 4. aprila 2017 – Predstavnik komisije se je med 29. in 31. marcem na sedežu Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj v Parizu udeležil sestanka Delovne skupine višjih uradnikov s področja integritete (Working Party of Senior Public Integrity Officials, SPIO) ter Integritetnega foruma (Integrity Forum), sklopa predavanj na temo integritete in boja proti korupciji.  Nadaljujte z branjem

Izobraževanje komisije za novoimenovane pravosodne policiste

Ljubljana, 4. aprila 2017 – V preteklem tednu sta dva predstavnika komisije na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij izvedla izobraževanje za novoimenovane pravosodne policiste. V okviru predavanj sta predstavila problematiko kaznivih dejanj s poudarkom na korupciji ter pomen integritete, etike in načrtov integritete. V prvem trimesečju je komisija tako opravila šest izobraževanj za 263 udeležencev. Nadaljujte z branjem