Prijava korupcije

Vsak posameznik ima pravico Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) ali drugemu pristojnemu organu podati prijavo o ravnanju, za katerega verjame, da ima znake korupcije ali drugih nepravilnosti, ki so v pristojnosti Komisije.

Zakaj prijaviti korupcijo ali drugo kršitev iz pristojnosti Komisije?

  • Ker tudi vi želite ukrepati!
  • Ker drugače pristojni organi ne bomo mogli ustrezno ukrepati zoper storilce!
  • Ker bomo le z doslednim razkrivanjem tovrstnih primerov lahko ocenili, kako velik problem sploh predstavljajo!
  • Ker tako pripomorete k temu, da se korupcija ne izplača!

Komisiji lahko podate prijavo o koruptivnem ravnanju ali v zvezi z drugimi kršitvami, za obravnavo katerih je pristojna Komisija. Komisija vsako prejeto prijavo skrbno prebere in preuči posredovane navedbe, nato pa sprejme odločitev, ali iz nje izhajajo sumi kršitev iz pristojnosti Komisije, v tem primeru gre prijava v nadaljnji postopek. Več o postopku prijave korupcije lahko preberete tukaj.

Oblika prijave ni predpisana. Predlagamo vam, da v prijavi navedete čim več informacij, ki bodo Komisiji olajšale preučevanje zadeve in ugotavljanje dejanskega stanja.

Prijavo lahko podate pisno (po pošti ali po elektronski poti), ustno (osebno ali po telefonu) ali s spodnjim spletnim obrazcem.

Komisija je zavezana ščititi identiteto prijaviteljev. V skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) lahko Komisija sankcionira vsakogar, ki poskuša ugotavljati identiteto prijavitelja, ki želi ostati anonimen. Opozarjamo, da se zlonamerna prijava po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije kaznuje kot prekršek, če niso podani znaki za kaznivo dejanje.
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar