Integriteta: skupni cilj generacij

Družba, v kateri je integriteta visoko cenjena osebna vrednota, koruptivna ravnanja pa nesprejemljiva, je glavni dolgoročni cilj Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija). Neintegritetna in koruptivna praksa delovanja pa se, preden doseže globalno razsežnost, vedno začne pri posamezniku, prav zato je vsak od nas tisti, ki lahko odločilno prispeva k zdravi in integritetni družbi. To stori vsakič znova, ko se odloči za etično ravnanje. Pot k pokončni družbi se torej začne pri pokončnem posamezniku. Temelj za krepitev integritetne družbe so tako poleg družine predvsem vrtci in šole, v katerih mladi preživijo večino svojega časa. Ozaveščanje in izobraževanje za boj proti korupciji in krepitev integritete skozi učni proces sta ključnega pomena za zdravo, integritetno družbo.

V okviru dolgoročno naravnanega projekta Integriteta: skupni cilj generacij Komisija naslavlja vprašanje pomena etike in integritete na različnih ravneh izobraževalnega sistema in vloge, ki jo ima slednji pri krepitvi integritete v družbi. Cilji projekta so oblikovati sistem, v katerem bodo izobraževalne ustanove, vključno z vrtci, temelj krepitve integritete v družbi; otrokom in mladostnikom približati vrednote etike in integritete – z nadgradnjo učnih vsebin od vrtca do podiplomskega študija – s tem pa posledično krepiti tudi aktivno državljanstvo, s poudarkom na družbeni odgovornosti in skrbi za javni interes. Projekt prav tako izhaja iz podmene, da je sočasno z nadgradnjo učnih vsebin potrebno krepiti tudi integriteto izobraževalnih ustanov, okrepiti vlogo učitelja kot moralne avtoritete ter vodenja z zgledom predstojnikov izobraževalnih ustanov.

Izhodišča projekta je Komisija predstavila na okrogli mizi v okviru Tedna boja proti korupciji 2020. 

Pomakni se na vrh