Kakšne so lahko sankcije za lobiranca, ki ne upošteva določil ZIntPK?

Komisija kot prekrškovni organ lahko posamezniku izreče sankcije od 400 do 1.200 EUR v primeru:

  • ko lobiranec ne izdela zapisa o lobiranju,
  • ko lobiranec ne odkloni stika z lobistom, ki ni vpisan v register lobistov ali stika, pri katerem bi nastalo nasprotje interesov,
  • ko lobiranec ne prijavi komisiji lobista v primeru, ko lobist lobira izven okvirov lobiranja, za katerega je registriran, posreduje lobirancu netočne, nepopolne ali zavajajoče informacije, ravna v nasprotju s predpisi, ki določajo prepoved sprejemanja daril v zvezi z opravljanjem funkcije ali javnimi nalogami lobirancev, ali ko lobist ni vpisan v register lobistov.
Kakšne so lahko sankcije za lobiranca, ki ne upošteva določil ZIntPK?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar