Sodstvo

V katerih od navedenih primerov mora sodišče Komisiji sporočiti spremembo funkcije v skladu s četrtim odstavkom 41. člena ZIntPK? Ali morajo sodniki v navedenih primerih znova poročati o celotnem premoženjskem stanju ali zadošča le sporočanje morebitnih sprememb do 31. 1.:

– okrožni sodnik postane podpredsednik istega sodišča;– podpredsedniku sodišča preneha mandat in nadaljuje delo na istem sodišču kot sodnik;– predsedniku sodišča poteče mandat in delo na istem sodišču nadaljuje kot začasni predsednik sodišča;– predsednik okrajnega sodišča, ki je OE okrožnega sodišča, začasno vodi tudi drugo (še eno) okrajno sodišče (kot začasni predsednik sodišča), ki je[…]

Nekateri sodniki poleg sodniške funkcije opravljajo tudi delo mediatorjev. Ali je potrebno opravljanje tega dela vpisati pod točko 4 ali 2 obrazca za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju?

Če sodniki hkrati opravljajo delo mediatorjev, to v elektronskem obrazcu za poročanje podatkov o premoženjskem stanju vpišejo pod točko 4 »Podatki o drugih funkcijah oziroma dejavnostih, ki jih opravljam poleg tega«. Pri tem se označi, da poroča funkcijo, za katero ni zavezanec po ZIntPK.

Ali mora predsednik sodišča kot član personalnega sveta na podlagi samega zakona, in v personalni svet voljeni sodniki, na podlagi določb ZIntPK prijaviti tudi članstvo personalnega sveta?

Funkcionarji, v konkretnem primeru sodniki, morajo na obrazcih za poročanje podatkov o premoženjskem stanju pod točko »4. Podatki o drugih funkcijah oz. dejavnostih, ki jih opravljam poleg tega« vpisati tudi članstvo v personalnem svetu. Pri tem se označi, da poroča funkcijo, za katero ni zavezanec po ZIntPK.

Pomakni se na vrh