Seznam uradnih oseb

1. Pooblastila za vodenje vseh upravnih postopkov po ZIntPK

 • Mirjan HREN, Višji nadzornik za sistemsko korupcijo
 • Anja PERC, Višja nadzornica za omejevanje korupcije
 • mag. Vita HABJAN BARBORIČ, Vodja Centra za integriteto in preventivo
 • dr. Jure ŠKRBEC, Višji nadzornik za omejevanje korupcije
 • Mojca BELIŠ POTOČNIK, Nadzornica za nasprotje interesov
 • mag. Andreja KOKALJ, Višja nadzornica za nasprotje interesov
 • Gregor PIRJEVEC, Višji nadzornik za omejevanje korupcije (Višji svetovalec za evropsko in mednarodno sodelovanje)
 • Betka PAJNIČ, Višja nadzornica za premoženjsko stanje
 • Katja MIHELIČ SUŠNIK, Vodja Službe za nadzor in preiskave
 • Albert NABERNIK, Pomočnik Vodje Službe za nadzor in preiskave
 • Žarko LIPOVEC, Nadzornik za premoženjsko stanje
 • Ana BENKO, Nadzornica za lobiranje
 • mag. Sonja JELEN, Višja svetovalka za integriteto in preventivo
 • Sašo PODOBNIK, Svetovalec za integriteto in preventivo
 • Jana LESNIK, Svetovalka za integriteto in preventivo
 • Sanja MARIĆ, Nadzornica za nasprotje interesov
 • David LAPORNIK, Višji nadzornik za omejevanje korupcije
 • Milena PODJED FABJANČIČ, Višja svetovalka komisije za pravna vprašanja
 • mag. Martina JOSIĆ, Višja nadzornica za nasprotje interesov
 • Maja KURALT, Nadzornica za premoženjsko stanje
 • mag. Martina VODUŠEK, Višja nadzornica za lobiranje
 • Damir ROZMAN, Nadzornik za omejevanje korupcije

2. Pooblastila za vodenje in odločanje v upravnih postopkih po ZDIJZ

 • Milena PODJED-FABJANČIČ, Višja svetovalka komisije za pravna vprašanja
 • Albert NABERNIK, Pomočnik vodje Službe za nadzor in preiskave
 • Sonja JELEN, Višja svetovalka za integriteto in preventivo
 • Gregor PIRJEVEC, Višji svetovalec za evropsko in mednarodno sodelovanje
 • mag. Martina VODUŠEK, Višja nadzornica za lobiranje

 

3. Pooblastila za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških po ZIntPK

 • Mirjan HREN, Višji nadzornik za sistemsko korupcijo
 • Anja PERC, Višja nadzornica za omejevanje korupcije in po pooblastilu Višja nadzornica za lobiranje
 • Gregor PIRJEVEC, Višji nadzornik za omejevanje korupcije (Višji svetovalec za evropsko in mednarodno sodelovanje)
 • Betka PAJNIČ, Višja nadzornica za premoženjsko stanje
 • mag. Vita HABJAN BARBORIČ, Vodja Centra za integriteto in preventivo
 • Katja MIHELIČ SUŠNIK, Vodja Službe za nadzor in preiskave
 • Albert NABERNIK, Pomočnik Vodje Službe za nadzor in preiskave
 • Mojca BELIŠ POTOČNIK, Nadzornica za  nasprotje interesov
 • dr. Jure ŠKRBEC, Višji nadzornik za omejevanje korupcije
 • mag. Andreja KOKALJ, Višja nadzornica za nasprotje interesov
 • Sanja MARIĆ, Nadzornica za nasprotje interesov
 • Žarko LIPOVEC, Nadzornik za premoženjsko stanje
 • Maja KURALT, Nadzornica za premoženjsko stanje
 • David LAPORNIK, Višji nadzornik za omejevanje korupcije
 • Ana BENKO, Nadzornica za lobiranje
 • Sonja JELEN, Višja svetovalka za integriteto in preventivo
 • Jana LESNIK, Svetovalka za integriteto in preventivo
 • mag. Martina JOSIĆ, Višja nadzornica za nasprotje interesov
 • mag. Martina VODUŠEK, Višja nadzornica za lobiranje
 • Damir ROZMAN, Nadzornik za omejevanje korupcije