Seznam uradnih oseb

1. Pooblastila za vodenje vseh upravnih postopkov po ZIntPK

 • Mirjan HREN, Nadzornik višji svetnik
 • Barbara FÜRST, po pooblastilu predsednika Vodja Službe za preventivo
 • Anja PERC, Nadzornik svetnik
 • mag. Vita HABJAN BARBORIČ, Vodja Službe za preventivo
 • dr. Jure ŠKRBEC, Nadzornik svetnik
 • Mojca BELIŠ POTOČNIK, Nadzornik višji svetovalec II
 • mag. Andreja KOKALJ, Nadzornik svetnik
 • Gregor PIRJEVEC, Svetnik za evropsko in mednarodno sodelovanje
 • Betka PAJNIČ, Nadzornik svetnik
 • Katja MIHELIČ SUŠNIK, Vodja Službe za nadzor
 • Albert NABERNIK, Pomočnik Vodje Službe za nadzor in preiskave
 • Žarko LIPOVEC, Nadzornik višji svetovalec III
 • mag. Sonja JELEN, Svetnik za preventivo
 • Sašo PODOBNIK, Svetovalec za preventivo
 • Jana LESNIK, Višji svetovalec za preventivo III
 • Sanja MARIĆ, Nadzornik višji svetovalec II
 • David LAPORNIK, Nadzornik svetnik
 • Milena PODJED FABJANČIČ, Višji svetnik za pravna vprašanja
 • mag. Martina JOSIĆ, Nadzorni višji svetovalec III
 • Maja KURALT, Nadzornik višji svetovalec III
 • mag. Martina VODUŠEK, Nadzornik svetnik
 • Damir ROZMAN, Nadzornik višji svetovalec III
 • Gaja KOVAČ, Raziskovalec višji svetovalec za preventivo

2. Pooblastila za vodenje in odločanje v upravnih postopkih po ZDIJZ

 • Milena PODJED-FABJANČIČ, Višji svetnik za pravna vprašanja
 • Albert NABERNIK, Pomočnik vodje Službe za nadzor
 • mag. Sonja JELEN, Svetnik za preventivo
 • Gregor PIRJEVEC, Svetnik za evropsko in mednarodno sodelovanje
 • mag. Martina VODUŠEK, Nadzornik svetnik
 • Jana LESNIK, Višji svetovalec za preventivo III

 

3. Pooblastila za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških po ZIntPK

 • Mirjan HREN, Nadzornik višji svetnik
 • Barbara FÜRST, po pooblastilu predsednika Vodja Službe za preventivo
 • Anja PERC, Nadzornik svetnik
 • Gregor PIRJEVEC, Svetnik za evropsko in mednarodno sodelovanje
 • Betka PAJNIČ, Nadzornik svetnik
 • mag. Vita HABJAN BARBORIČ, Vodja Službe za preventivo
 • Katja MIHELIČ SUŠNIK, Vodja Službe za nadzor
 • Albert NABERNIK, Pomočnik Vodje Službe za nadzor
 • Mojca BELIŠ POTOČNIK, Nadzornik višji svetovalec II
 • dr. Jure ŠKRBEC, Nadzornik svetnik
 • mag. Andreja KOKALJ, Nadzornik svetnik
 • Sanja MARIĆ, Nadzornik višji svetovalec II
 • Žarko LIPOVEC, Nadzornik višji svetovalec III
 • Maja KURALT, Nadzornik višji svetovalec III
 • David LAPORNIK, Nadzornik svetnik
 • mag. Sonja JELEN, Svetnik za preventivo
 • Jana LESNIK, Višji svetovalec za preventivo
 • mag. Martina JOSIĆ, Nadzornik višji svetovalec III
 • mag. Martina VODUŠEK, Nadzornik svetnik
 • Damir ROZMAN, Nadzornik višji svetovalec III
 • Gaja KOVAČ, Raziskovalec višji svetovalec za preventivo