EPAC/EACN

epacOrganizacija Evropskih partnerjev v boju proti korupciji (EPAC – European Partners Against Corruption) združuje 63 organizacij iz 33 evropskih držav. Je formalna mreža, ki omogoča lažjo obravnavo čezmejnih primerov korupcije, predstavlja prostor za strokovne razprave in na splošno lajša pretok relevantnih informacij med organizacijami, še posebej primerov dobre prakse.

EACN

Leta 2004 je bila na letni konferenci EPAC na Dunaju dana pobuda, ki je vodila v oblikovanje še ene formalne mreže povezav med državnimi organi, vključenimi v boj proti korupciji, in sicer EACN (European Anti-Corruption Contact Network – Evropsko združenje za preprečevanje korupcije). Dokončno je bila potrjena z odločbo Sveta Evrope 24. oktobra 2008 na Svetu ministrov za pravosodje in notranje zadeve, formalno pa ustanovljena 6. novembra 2009 na konferenci EPAC v Novi Gorici.

EACN je organizacija, specializirana za preprečevanje in zatiranje korupcije, v kateri sodelujejo vse specializirane protikorupcijske službe, agencije in organi 27 držav članic EU. Služi kot platforma za izmenjavo dobrih praks, najboljših rešitev na zakonodajnem in institucionalnem področju, izmenjavo kadrov in kot sredstvo pritiska na organe ter organizacije EU in njenih držav članic v smeri neodvisnega, objektivnega in profesionalnega preprečevanja ter zatiranja korupcije.

EPAC/EACN: www.epac.at