Svet Evrope in GRECO

grecoLeta 1996 je Svet Evrope kot eno svojih prioritet začel izvajati akcijski program proti korupciji. Leta 1997 je bila sprejeta resolucija z delovnim naslovom “20 vodilnih načel v boju zoper korupcijo”, ki je opredelila področja, na katerih je ukrepanje držav nujno in jih je treba vključiti v njihove strategije boja proti korupciji.

Sicer osrednji pravni akt Sveta Evrope v boju proti korupciji predstavlja Kazenskopravna konvencija o korupciji (Criminal Law Convention on Corruption), ki je postala odprta za podpis 27. januarja 1999, Slovenija pa jo je ratificirala 12. maja 2000.

V okviru Sveta Evrope je leta 1999 začela delovati Skupina držav za boj proti korupciji (GRECO – Council of Europe’s Group of States against Corruption), pri čemer je bila Slovenija ena od 19 ustanovnih članic skupine. Osnovna naloga GRECO je nadzor nad bojem proti korupciji v državah članicah; v ta namen izvaja ocenjevalne postopke o zakonodajah držav, institucionalni ureditvi boja zoper korupcijo in praktičnih dosežkih na tem področju. Decembra 2002 je bil Drago Kos, bivši predsednik KPK, izvoljen za njenega predsednika. Sicer se skupina sestaja na skupščinskih zasedanjih na sedežu Sveta Evrope v Strasbourgu.

GRECO: www.coe.int; Ogled poročil GRECO

Civilnopravna in Kazenskopravna konvencija o korupciji:

Criminal Law Convention on Corruption

Civil Law Convention on Corruption

Pregled tematik okroglih miz GRECO:

Tours de table