Komisija za preprečevanje korupcije v skladu z drugim odstavkom 18. člena Zakona o interiteti in preprečevanju korupcije redno objavlja sklice sej senata in njihove zapisnike:

Pomakni se na vrh