Zgodovina Komisije

Časovnica razvoja Komisije za preprečevanje korupcije

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je bila ustanovljena na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor) ter Konvencije ZN proti korupciji (UNCAC), ki od držav članic priporoča ustanovitev neodvisnega organa za omejevanje korupcije.

Predhodnik Komisije je bil Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije, ki je bil leta 2001 ustanovljen na priporočilo organizacije Sveta Evrope GRECO (Skupina držav ES proti korupciji) in ga je vodil Boštjan Penko. Leta 2004 je bil sprejet Zakon o preprečevanju korupcije (ZPKor). Ta je urad nadomestil s Komisijo za preprečevanje korupcije, ki je postala samostojni državni organ z večjimi pooblastili v boju proti korupciji. Predsednik Komisije s šestletnim mandatom je postal Drago Kos, namestnica predsednika je postala Nadja Žnidarčič Ferrari ter člani Barbara Lavtar, Bojan Dobovšek in Marko Hvala, ki je s te funkcije odstopil aprila 2006.

5. junija 2010 je stopil v veljavo Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), s čimer je prenehal veljati ZPKor. Novi zakon je ohranil ime Komisije, vendar pomembno razširil njene naloge in pristojnosti ter uvedel drugačen – od politike bolj neodvisen – sistem imenovanja vodstva Komisije, ki ga sedaj imenuje predsednik države na predlog posebne izbirne komisije.

Komisija je v okviru razširjenih pristojnosti med drugim postala prekrškovni organ, poleg tega pa je pristojna za zaščito prijaviteljev, izvajanje nadzora nad lobiranjem ter oblikovanje in nadzor nad izvajanjem načrtov integritete. ZIntPK obenem določa tudi dolžnost zasebnega sektorja, da se odzove na zahteve Komisije v primeru preiskave suma koruptivnih dejanj – po starem Zakonu o preprečevanju korupcije je ta dolžnost odziva veljala le za javni sektor, medtem ko je sodelovanje zasebnega sektorja potekalo na prostovoljni osnovi.

Septembra 2010 je bil za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije imenovan Goran Klemenčič, za namestnika pa Rok Praprotnik in Jože Končan. Ker je zadnji kmalu po imenovanju odstopil, se je z januarjem 2011 senatu Komisije pridružila novoimenovana namestnica, dr. Liljana Selinšek. Celoten senat je konec novembra 2013 predsedniku republike podal nepreklicne odstopne izjave.

V začetku marca 2014 je predsednik Republike Borut Pahor za novega predsednika Komisije za preprečevanja korupcije imenoval Borisa Štefaneca, za njegova namestnika pa Jurija Fermeta in Darka Stareta, ki pa sta takoj po imenovanju odstopila. Štefanec je funkcijo predsednika Komisije nastopil konec marca 2014. Sredi junija sta se mu pridružila novoimenovana namestnika, dr. Igor Lamberger in namestnica dr. Alma Sedlar. Dr. Almo Sedlar je predsednik republike Borut Pahor konec septembra 2017 na njeno željo razrešil z mesta namestnice. Nadomestil jo je mag. Uroš Novak, ki je namestnik predsednika postal aprila 2018. Po izteku petletnega mandata namestnika dr. Igorja Lambergerja je avgusta 2019 namestnik predsednika postal Simon Savski.

Po izteku šestletnega mandata Borisa Štefaneca je aprila 2020 novi predsednik Komisije za preprečevanje korupcije postal dr. Robert Šumi. Trenutno vodstvo Komisije tako sestavljajo predsednik dr. Robert Šumi ter namestnika mag. Uroš Novak in Simon Savski.

Pomakni se na vrh