Načrt integritete


Načrt integritete je orodje za obvladovanje korupcijskih tveganj in tveganj za integriteto. Posamezne organizacije dokazujejo, da je lahko zelo učinkovito orodje, vendar je to odvisno tudi od tega, kako dobro smo usposobljeni za njegovo uporabo. Na tej strani najdete osnovne informacije o tem, kako načrt izdelati in izvajati ter katere prakse so se v preteklosti izkazale kot najbolj učinkovite.

VSEBINE NA SPLETNI STRANI

splošno o načrtu integritete

tveganja, dejavniki tveganj in ukrepi
oblikovanje in posodabljanje načrta integritete

izvajanje in poročanje

elektronski register tveganj

ocene tveganj

Za dodatne informacije, se lahko obrnete na Center za integriteto in preventivo. E-naslov: integriteta@kpk-rs.si, telefonska številka: 01 400 57 10

Hitre informacije:

POROČANJE O IZVEDENIH UKREPIH

Poročilo o izvajanju načrtov integritete je potrebno oddati vsako leto do 5. junija.

Poročilo se odda na obrazcu, ki ga skrbnik načrta integritete prevzame v elektronskem registru tveganj.

ELEKTRONSKI REGISTER TVEGANJ

Register lahko ureja zgolj oseba, ki  je v evidenci Komisije navedena kot skrbnik načrta integritete. Skrbnik lahko vstopi v register na naslednji povezavi:

Slider

Zaposleni si lahko ogledajo elektronski register tveganj na povezavi, ki jim jo posreduje skrbnik načrta integritete in je navedena v skrbniškem delu registra.

SPOROČANJE PODATKOV O ZAVEZANCU

Imenovanje oziroma spremembo skrbnika načrta integritete javite na elektronski naslov Centra za integriteto in preventivo integriteta@kpk-rs.si.

V elektronskemu sporočilu je potrebno posredovati  sklep o imenovanju ter ime, priimek, delovno mesto, elektronski naslov (e-poštni naslov) in telefonsko številko skrbnika.