Dan boja proti korupciji 2012


V letu 2012 je mednarodni dan boja proti korupciji minil v znamenju ponovnega spoznanja, da je problem korupcije v Sloveniji resen, realen in da je skrajni čas za ukrepanje, na kar je Komisija za preprečevanje korupcije opozarjala ob mnogih priložnostih.

Stanje je zaskrbljujoče – na to opozarjajo številne mednarodne raziskave na področju merjenja zaznav korupcije, med njimi Eurobarometer, kot tudi »sveža« raziskava TI 2012 (Več: Odziv KPK na oceno TI 2012 – skrajni čas za ukrepanje). Prav tako razsežnost problema kažejo rezultati Raziskave o kakovosti gospodarskega in poslovnega okolja v RS v povezavi s sistemsko korupcijo, ki je nastala po naročilu komisije, njeni izsledki pa predstavljajo del Obdobnega poročila o delu KPK 2011–2012.

Živimo v državi z močno prisotno sistemsko – in korupcijo ustroja, predvsem na področju upravljanja s podjetji in bankami v večinski državni lasti ter pri javnem naročanju, hkrati pa v državi, kjer je bilo skozi desetletja prevzemanje in uveljavljanje kazenske, odškodninske, politične, moralne ter etične odgovornosti skoraj ničelno. Problem si torej lahko priznamo, ali pa še naprej vztrajamo na sedanji praksi, da v javnem, medijskem in političnem okolju pri razpravah o korupciji prevladujeta dve skrajnosti – na eni strani relativiziranje globine in širine problema ter osredotočanje zgolj na posamezne afere, na drugi strani pa posploševanje, da nič ne deluje, da se nič ne da in da so vsi enaki. Ali drugače – čas je za ukrepanje, in to na vseh ravneh.

Komisija je v okviru obeležitve mednarodnega dneva boja proti korupciji z različnimi dogodki opozorila na pomembnost aktivnega preprečevanja korupcije, pri čemer je bil poseben poudarek na dejavnostih osveščanja, preventive in zavedanja, da je most do manj koruptivne družbe tudi v vsakem od nas – v etičnem, odgovornem in integritetnem ravnanju.

V tej povezavi je komisija v okviru pristojnosti pri spodbujanju javne etike, integritete, preprečevanja korupcije in krepitve pravne države izdala monografijo – zbirko prispevkov Javna etika in integriteta: Odgovornost za skupne vrednote.