Likovni ustvarjalni natečaj 2011


Likovno obarvan ustvarjalni natečaj v letu 2011

Vabilo k sodelovanju

Na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport je komisija 22. 8. 2011 objavila Ustvarjalni natečaj Komisije za preprečevanje korupcije za osme razrede devetletke, ki ga organizira v okviru dogodkov ob dnevu boja proti korupciji, ki potekajo od 1. do 9. 12. 2011. Rdeča nit natečaja so razmišljanja o posamezniku z visoko stopnjo integritete in potrebnem soglasju o temeljnih vrednotah družbe.

Komisija želi z javnim natečajem spodbuditi razmišljanja mladostnikov v osnovnih šolah o integriteti posameznika, njeni povezavi z vrednotami kot so poštenost, pravičnost, enakost, o možnih posledicah, kadar posameznik in družba takšnih vrednot ne gojita in razvijata ter o tem, v kakšni meri je takšno stanje povezano s pojavom korupcije v družbi. Pri tem želimo učence spodbujati k razmišljanju o lastnih izkušnjah in razvijanju sposobnosti razumevanja ter reševanja etičnih vprašanj.

Izbrali bomo 13 najboljših risb – lahko tudi s slogani, kratkimi razmišljanji in izjavami – ki jih bodo ustvarili osnovnošolci osmih razredov devetletke. Ti izdelki bodo razstavljeni na različnih lokacijah po Sloveniji in kasneje izobešeni v prostorih komisije. Uporabili jih bomo tudi za pripravo koledarja in objavili v publikacijah komisije.

Na javni natečaj se lahko prijavi vsaka osnovna šola s sedežem v Republiki Sloveniji, ki bo do 30. 9. 2011 Komisiji za preprečevanje korupcije po elektronski pošti poslala prijavo, skladno s pogoji, natečaj pa bo zaključen 30.11. 2011.

Pridružite se nam, vašega sodelovanja bomo veseli!


Izbor trinajstih najbolj izvirnih izdelkov ustvarjalnega natečaja

Na ustvarjalnem natečaju je z različnim številom izdelkov (do največ deset), ki so jih šole same izbrale, sodelovalo šest osnovnih šol – I. in II. OŠ Žalec, OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik iz Hrastnika, OŠ Bojana Ilicha iz Maribora, OŠ Središče ob Dravi ter OŠ Belokranjskega odreda Semič. Posebna natečajna komisija, ki so jo sestavljali predstavniki različnih strok oziroma področij, je izmed vseh prispelih (devetinštirideset) izbrala trinajst najbolj izvirnih izdelkov. Člani natečajne komisije, ki jo je imenoval predsednik KPK Goran Klemenčič, so bili:

  • Miro Cerar, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
  • Berta Juvan, specialna pedagoginja,
  • Timy Muršak, dijak in predsednik 21. otroškega parlamenta,
  • Sergeja Oštir, univ. dipl. prav., predstavnica Komisije za preprečevanje korupcije
  • ter mag. Gregor Mohorčič, direktor Zavoda RS za šolstvo (zaradi zadržanosti se izbora ni udeležil).

Pri izbiri, izbranih je bilo 13 risb, je natečajno komisijo vodil kriterij pozitivne vrednotne sporočilnosti, kar pomeni, da so še posebej pozitivno ocenili tiste izdelke, ki so presegli zgolj opisno raven sporočilnosti ter z likovno interpretacijo vrednot pravičnost, poštenost, integriteta ter enakopravnost nakazali različne ideje oziroma zamisli o tem, kako zagotoviti te vrednote in jih širiti v družbi ter svetu. Izbrane risbe so bile uporabljene za tisk koledarjev in rokovnikov, razstavljene pa bodo na različnih mestih v Sloveniji ter izobešene v prostorih komisije.


Zaključni dogodek ustvarjalnega natečaja KPK za osnovne šole

V četrtek, 15. decembra 2011, ob 18. uri bo v Osrednji knjižnici Celje otvoritev razstave likovnih del, ki jih je komisija prejela v okviru ustvarjalnega natečaja in so plod dela učencev osmih razredov devetletk ter njihovih mentorjev.

Spomnimo – osnovne šole, ki so se prijavile na natečaj, so pri predmetu Državljanska vzgoja in etika obravnavale temo “Integriteta posameznika ter njegove temeljne vrednote v (so)odvisnosti s pojavom korupcije v družbi”, učenci pa so nato svoja razmišljanja o teh vsebinah umetniško izrazili pri predmetu Likovna vzgoja.

Na slavnostnem dogodku, ki bo obenem tudi uradni zaključek ustvarjalnega natečaja, bo predsednik KPK Goran Klemenčič učencem, katerih risbe je posebna natečajna komisija ocenila kot najbolj izvirne, podelil posebno priznanje. Razstava bo v Osrednji knjižnici Celje na ogled do 15. 1. 2012.

Galerija izbranih izdelkov:

 


Slavnostna otvoritev likovne razstave ustvarjalnega natečaja za osnovne šole

Komisija je 15. 12. 2011 v Osrednji knjižnici Celje organizirala zaključni dogodek Ustvarjalnega natečaja za osnovne šole. S slavnostno otvoritvijo likovne razstave je tudi uradno zaključen projekt, ki ga je komisija v sodelovanju s šestimi osnovnimi šolami izvajala od julija do decembra 2011. Likovna razstava izdelkov, ki so plod dela učencev osmih razredov devetletk na temo vrednot pravičnost, poštenost, integriteta ter enakopravnost, bo v Osrednji knjižnici Celje na ogled do 15. januarja 2012. Gre za projekt, ki ga je komisija izvedla prvič.

Na natečaju je z različnim številom izdelkov (do največ deset), ki so jih izbrale šole, sodelovalo šest osnovnih šol, in sicer I. in II. OŠ Žalec, OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik iz Hrastnika, OŠ Bojana Ilicha iz Maribora, OŠ Središče ob Dravi ter OŠ Belokranjskega odreda Semič. Prijavljene osnovne šole so pri predmetu Državljanska vzgoja in etika obravnavale temo »Integriteta posameznika ter njegove temeljne vrednote v (so)odvisnosti s pojavom korupcije v družbi«, učenci osmih razredov pa so nato svoja razmišljanja o teh vsebinah umetniško izrazili pri predmetu Likovna vzgoja. Na naslov komisije je prispelo 49 likovnih izdelkov, med katerimi je posebna natečajna komisija, ki so jo sestavljali predstavniki različnih strok, izbrala trinajst najbolj izvirnih.

Zaključni dogodek, na katerem so bili razstavljeni vsi prispeli izdelki, je slavnostno otvoril predsednik KPK Goran Klemenčič, ki je izrazil navdušenje zaposlenih na komisiji nad sposobnostjo mladih omenjene vrednote izraziti na tako slikovit in izviren način ter poudaril, da je natečajna komisija imela težko delo in da so s tega vidika zmagovalni prav vsi izdelki. Poleg tega je Klemenčič učencem, ki so se še posebej izkazali in po mnenju natečajne komisije na najbolj izviren način prikazali ideje, kako v družbi in svetu zagotoviti vrednote, kot so pravičnost, poštenost, integriteta ter enakopravnost, podelil posebno priznanje.

Prav tako so svoje doživljanje projekta in njegovega pomena za razvoj odgovornih odraslih posameznikov z integriteto s prisotnimi delili ravnatelji in učitelji sodelujočih osnovnih šol. Poudarili so, da je tematika sicer predstavljala tako otrokom kot učiteljem izziv, vendar so jo otroci spoznali ter skozi razpravo o njej pokazali, da vedo, kaj je prav in česa ne smejo storiti. Skupni dogodek so zaključili z mislijo, da govoriti o poštenosti ni nikoli dovolj.

Najboljši likovni izdelki so bili uporabljeni za tisk koledarjev in rokovnikov ter bodo del publikacij komisije. Do nadaljnega bodo razstavljeni v Osrednji knjižnici Celje, kasneje pa bodo na ogled po različnih lokacijah v Sloveniji in naposled izobešeni v prostorih komisije.

Galerija: Slavnostna otvoritev razstave


Razstava nadaljuje svojo pot po Sloveniji …

Razstava likovnih del, ki so nastali v okviru ustvarjalnega natečaja, se je iz Celja preselila v Hrastnik, kjer je 1. 3. 2012 v knjižnici Antona Sovreta potekala otvoritev, na katero so bili kot slavnostni gostje vabljeni župan Hrastnika, ostali občinski funkcionarji ter širša zainteresirana javnost. Dogodek so z recitacijami ter glasbenim in pevskim nastopom pospremili učenci Osnovne šole narodnega heroja Rajka v Hrastniku.

Župan Občine Hrastnik Miran Jerič je prisotne pozval k spoštovanju vrednot, o katerih so razmišljali otroci pri ustvarjanju svojih izdelkov in za katere si vsakodnevno prizadeva Komisija za preprečevanje korupcije, namestnik predsednika Komisije Rok Praprotnik pa je poudaril, da »Korupcija ni nikoli vzrok, ampak posledica,« ter dodal, da imajo otroci izjemno razvit čut za poštenje in pravičnost in da moramo poskrbeti, da ga bodo ohranili. Po opažanjih ravnateljice hrastniške osnovne šole, ki je sodelovala na natečaju komisije, Marine Kmet, učenci spremljajo situacijo in vidijo, kaj se dogaja okoli njih. Zato upa, da bodo odnos, kakršnega so pokazali pri ustvarjanju likovnih izdelkov, obdržali tudi v prihodnosti.


Razstava v aprilu na ogled na Osnovni šoli Bojana Ilicha v Mariboru

Od 2. aprila 2012 je potujoča razstava na ogled v Mariboru, in sicer v prostorih Osnovne šole Bojana Ilicha. Likovna izdelka dveh učenk te šole sta bila uvrščena med trinajsterico izdelkov, ki jih je posebna natečajna komisija izbrala kot najbolj izvirne in sporočilne. Razstava bo javnosti na ogled do 4. maja 2012.


Razstava izdelkov ustvarjalnega natečaja se iz Maribora seli v Žalec

Izdelki ustvarjalnega natečaja za osnovne šole bodo v maju na ogled v prostorih Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec. Na natečaju so sodelovali šolarji obeh žalskih osnovnih šoli, I. in II. OŠ Žalec, ki so s svojimi izdelki navdušili posebno natečajno komisijo, saj je kar devet učencev prejelo posebna priznanja za najbolj izvirne in sporočile risbe.

Otvoritev razstave bo 9. maja ob 9. uri v avli Doma II. Slovenskega tabora na Aškerčevi 9a v Žalcu. Vljudno vabljeni!


V juliju in avgustu izdelki ustvarjalnega natečaja v Kranju in Novem mestu

V času poletnih počitnic bodo izdelki ustvarjalnega natečaja na ogled v Mestni knjižnici Kranj, in sicer od 13. do 30. julija, v avgustu pa v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Vljudno vabljeni k ogledu.