Spoznavanje integritete v vrtcih


Otroci so prihodnost nas in naše države, saj bodo definirali svet, v katerem bomo živeli čez 30-50 let. Komisija za preprečevanje korupcije (dalje: komisija) zato v okviru svoje preventivne vloge razvija in izvaja tudi aktivnosti, s katerimi naslavlja otroke in mlade. Pri tem sodelujemo z izobraževalnimi ustanovami, saj smo prepričani, da je njihova vloga bistvena pri izgradnji družbe, ki temelji na poštenem, odgovornem, spoštljivem in neodvisnem posamezniku.

Temeljne človekove vrednote se začnejo oblikovati že v zgodnjem otroštvu. Zato je treba z vrednoto poštenja oziroma integritete otroke spoznavati že takoj, ko so sposobni razlikovati med prav in narobe. V tem času otroci tudi hlepijo za vedno novimi informacijami in si slednje tudi odlično zapomnijo.

Komisija je v šolskem letu 2016/2017 zato pričela s projektom »Spoznavanje integritete v vrtcih skozi igro in sliko«, ki temelji na ustvarjalnem projektu za otroke v vrtcih. Projekt je osnovan na slikanici »Polomljena kočija«, ki otrokom na njim primeren način skozi ilustrirano zgodbo ter z nepogrešljivo pomočjo vzgojiteljic/vzgojiteljev in pomočnic/pomočnikov prikaže negativne posledice neetičnega ravnanja. Zgodba je umeščena v kontekst, ki je otrokom blizu, in s tem omogoča enostavno vživljanje v prikazano situacijo. Besedilo zgodbe je nastalo v okviru Komisije za preprečevanje korupcije, ilustracije pa so bile komisiji podarjene kot donacija.

Slikanico si v celoti lahko ogledate tukaj. Če bi jo želeli prejeti, nam pišite na anti.korupcija@kpk-rs.si.


Ustvarjalni natečaj za vrtce 2017

V šolskem letu 2017/2018 se je na ustvarjalni natečaj v okviru projekta Spoznavanje integritete skozi igro in sliko odzvalo kar 39 vrtcev z različnimi ustvarjalnimi pristopi. Nekateri so likovno udejanjanje s slikami nadgradili s ponazoritvijo kočije in kočijaža ter celo celega mesta in glavnih likov slikanice iz lepenke. Drugi so zgodbo dramatizirali in po njej izvedli igrico. Kar nekaj vrtcev je izvedlo tudi zaključne razstave oziroma zaključne prireditve, fotografije z nekaterih si lahko ogledate v nadaljevanju.

Zaključni dogodek ustvarjalnega natečaja je komisija izvedla decembra, ob obeležbi mednarodnega dneva boja proti korupciji, v Slovenski kinoteki, kjer je pripravila razstavo izdelkov, ki jih je prejela od vrtcev, vrtcem, ki so se dogodka udeležili, pa je izročila tudi zahvalo za sodelovanje. Ostalim je zahvalo poslala po pošti. Utrinke z zaključne prireditve ustvarjalnega natečaja in z razstave si lahko ogledate tukaj.

Vrtci so izrazili zadovoljstvo glede sodelovanja v projektu Spoznavanja integritete v vrtcih skozi igro in sliko, slikanica Polomljena kočija pa je, po informacijah vrtcev, otroke pritegnila in omogoča dobro podlago za pogovor o prav in narobe ter za izvedbo ustvarjalnih aktivnosti. Komisija bo zato s projektom nadaljevala tudi v prihodnje, pri čemer si bo vsebino projekta prizadevala dodatno nadgraditi.


Vrtec Nova Gorica, enota Kekec

V projektu so sodelovale tri skupine v starosti od 3-6 let.

      


Vrtec pri OŠ Podbočje, Skupina Sončki


Vrtec Tomaj


Vrtec pri OŠ Krmelj, Modra igralnica


Vrtec Vrhnika, enota Barjanček


Vrtec Pivka, skupina Gumbki


Vrtec Nova Gorica, enota Kurirček, skupina Kostanji


Vrtec Pedenjped, Novo mesto

Razstava izdelkov je bila organizirana v knjižnici Milana Jarca, Novo mesto


Miklavžev vrtec, Logatec

V vrtcu so izvedli razstavo izdelkov, obenem pa so zgodbo »Polomljena kočija« tudi dramsko uprizorili.


Vrtec Navihanček pri OŠ Središče ob Dravi


OŠ Bistrica ob Sotli, enota Pikapolonica


Vrtec Kobanček pri OŠ Selnica ob Dravi

Utrinki z aktivnosti pri projektu so na ogled na tej povezavi.


Vrtec Globoko


Vrtec Jožice Flander Maribor, skupini Srne in Ježki


Vrtci Občine Žalec


Ustvarjalni natečaj za vrtce 2016

Ustvarjalni natečaj z naslovom »Korupcija ali poštenost?« smo kot pilotni projekt izvedli že leta 2014 z Vrtci Občine Žalec in prejeli odlične odzive. V 2016 smo k projektu povabili vse slovenskih vrtce. Odzvalo se je šest vrtcev oziroma skupin vrtcev. Vrtec Ivana Glinška Maribor – enota Smetanova, Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec – enote Maistrova, Podgrad in Šmartno, Vrtci občine Žalec in Vrtec La Coccinella Piran pa so projekt izvedli še pred zaključkom 2016 in s tem omogočili izpeljavo zaključnih dogodkov na lokacijah vrtcev v okviru aktivnosti mednarodnega dneva boja proti korupciji.

V vseh štirih vrtcih oziroma skupinah vrtcev, kjer je projekt potekal v 2016, so vrtci, v sodelovanju s komisijo, organizirali tudi zaključni dogodek projekta, z razstavo izdelkov in ponekod tudi kulturnim programom, kamor so povabili tudi starše. Vsakič je bila na dogodku prisotna tudi predstavnica/predstavnik komisije, ki je s krajšim nagovorom predstavila nujnost programov poštenosti oziroma integritete v vzgoji otrok ter se vrtcem zahvalila za izvedbo projekta.

Komisija je projekt predstavila širši javnosti v času filmskega festivala Film proti korupciji, ki je potekal v Slovenski kinoteki, kjer je postavila razstavo z združenimi slikami iz omenjenih štirih vrtcev.

Komisija bo s projektom nadaljevala tudi v 2017.

 

Zaključna razstava v vrtcih Slovenj Gradec – enote Maistrova, Podgrad in Šmartno