Natečaji

Poseben segment dogodkov, namenjenih ozaveščanju javnosti o različnih vidikih boja proti korupciji so natečaji, s katerimi želi komisija spodbuditi razmišljanje o učinkih korupciji ter pomenu integritete. V preteklosti se je Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) z natečaji osredotočala predvsem na šolsko mladino in otroke, kot skupino javnosti, ki šele osmišlja pojem korupcije, izvedla pa je tudi že fotografski natečaj za splošno javnost.