Obrazci za elektronsko poročanje po ZZPri

Za potrebe izvajanja Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) smo pripravili dva elektronska obrazca za poročanje letnih statističnih podatkov.

Podatke je treba Komisiji posredovati do 1. marca tekočega leta za prejšnje leto. Poročanje je obvezno tudi v primeru, da zavezanci in organi za zunanjo prijavo v tekočem letu niso prejeli prijav po ZZPri. Če v zvezi s posamezno rubriko obrazca ni bilo dogodkov, je treba označiti z 0 (nula), sicer obrazca ne bo mogoče oddati.

V primeru vprašanj pri izpolnjevanju obrazcev nas lahko pokličete po telefonu na št. 01/400-5710.