Lobiranje

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je za potrebe izvajanja Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK) pripravila obrazce za lobiste in lobirance ter interesne organizacije.

Izpolnjevanje obrazca poteka v treh korakih. V prvem koraku izpolnite podatke, v drugem jih pregledate in priložite morebitne datoteke, v tretjem pa obrazec potrdite in oddate. V tem koraku vam bo sistem ponudil tudi možnost tiskanja obrazca, obrazec pa lahko v izpolnjeni obliki tudi shranite na vaš računalnik.

V primeru vprašanj pri izpolnjevanju obrazcev nas lahko v času uradnih ur pokličete po telefonu na št. 01 400 57 10