Premoženjsko stanje

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) določa, da morajo zavezanci Komisiji prijaviti svoje premoženjsko stanje ter njegove spremembe (41. do 43. člen ZIntPK). Hkrati morajo organi in organizacije javnega sektorja Komisiji posredovati seznam zavezancev za prijavo premoženjskega stanja (4. odstavek 41. člena ZIntPK).

Ustrezni obrazci so na voljo na dnu te spletne strani. Več informacij o poročanju o premoženjskem stanju zavezanca ter posredovanju seznama zavezancev lahko najdete tukaj.