Integriteta v športu: temeljna vrednota zmagovalcev onkraj ciljne črte

10. 07. 2024

V svetu športa je integriteta ena temeljnih vrednot, ki zagotavlja preživetje "športnega duha". V najožjem smislu bi šport brez nje izgubil tisto, kar ga  dela privlačnega in zaradi česar mu sledijo množice. Posledice neetičnega vedenja v športu pa segajo tudi daleč preko igrišča. Gledano širše, se je tako treba zavedati, da vrednote, ki jih izkazujemo v športu in z njim povezanih aktivnostih, odražajo mnogo širšo sliko družbe kot celote. Zlasti ko gre za izražanje globoke pripadnost narodu - kar bo v prihajajočih tednih močna čustvena rdeča nit bližajočih se poletnih olimpijskih iger - s svojimi dejanji neločljivo izražamo cel nabor nacionalnih vrednot.

Po nogometni mrzlici in na vratih največjega športnega spektakla na svetu smo se v poletnem intervjuju pogovarjali z dvema izjemnima osebnostima slovenskega športa, Andrejem Miklavcem, trikratnim olimpijcem in ambasadorjem projekta ''Believe in Sport'', ki mladim predaja znanje o pomembnosti integritete v športu, in mag. Katjo Koren Miklavec, nekdanjo alpsko smučarko in podpredsednico Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ), zadolženo za športnike in olimpijske vrednote. Miklavc in Koren Miklavec sta skozi svojo športno kariero in kasneje, v svojih novih kariernih vlogah, doživela tako svetle kot temne plati športa, kar jima daje edinstveno perspektivo na vprašanje integritete. Oba se zavedata pomena visokih moralnih in etičnih standardov, ki jih mora športnik gojiti, ne glede na pritisk rezultatov in uspeha. V pogovoru sta nam razkrila, kako sta se soočila z neintegritetnimi ravnanji ter kako pomembno je vzgajati mlade športnike v duhu poštenosti in »fair playa«. Pogovorili smo se tudi o tem, kako lahko trenerji, mentorji in športne organizacije prispevajo h krepitvi integritete v športu ter kako pomembno je ozaveščanje vseh deležnikov o tej ključni vrednoti, tudi mlade športnike, ki se na tem področju srečujejo s posebnimi izzivi.

Andrej Miklavc in mag. Katja Koren Miklavec
Andrej Miklavc in mag. Katja Koren Miklavec

Tokratno poletno branje dvojne številke KPK VESTniKa naj služi v razmislek o pomenu integritete v športu in o tem, kako lahko vsi prispevamo k ustvarjanju poštenega, varnega in spoštljivega (športnega) okolja.


Prispevek je del spletnega e-novičnika Komisije, ki naročnike vsak mesec obvešča o našem delu ter ostalih aktualnih informacijah s področja našega delovanja in pristojnosti. Nanj se lahko prijavite na tej spletni povezavi.


Kaj za vas pomeni integriteta? Zakaj je ta pomembna v svetu športa?

Andrej Miklavc: Integriteta je beseda, za katero vsi vedo ali so jo slišali, ampak težko najdeš dva posameznika, ki jo razumeta enako. Integriteta je lahko osebnost, vrednota ali okolje, ki ga sestavljajo ljudje, ki verjamejo, da mora biti prostor, v katerem delujemo, varen, da mora biti »fer« in da mora biti v tem inkluzivnem okolju veliko spoštovanja. Integriteta je visok nivo moralnega in etičnega delovanja, ne glede na vlogo posameznika v družbi. Vse, kar se dogaja v družbi, pa se kaže tudi v športu, s tem da je šport izjemno čustveno področje tako za športnike, podpornike kot za navijače, zato se vsakršne anomalije v smislu neetičnosti ali »nefer« delovanja toliko bolj odražajo in imajo toliko večji vpliv. Na kratko, integriteta v športu je ključnega pomena za ohranjanje unikatnosti, ki jo šport ponuja, to je, da vanj ljudje verjamejo, mu sledijo in iz njega črpajo navdih ne samo za naslednje športne rodove, ampak tudi za dobre stvari v družbi.

Katja Koren Miklavec: To področje je ena ključnih točk, ki jih zagovarjata tako OKS kot Mednarodni olimpijski komite (MOK), saj predstavlja temeljno vrednoto športa. Integriteta zajema poštenost, etičnost, spoštovanje pravil ter nasprotovanje vsem oblikam goljufanja, manipulacije in korupcije. Pomeni dosledno ravnanje v skladu z moralnimi in etičnimi načeli, ne glede na okoliščine. V športu integriteta ni zgolj osebna odlika, temveč je temelj pravičnega in enakopravnega boja ter ključni dejavnik za ohranjanje zaupanja javnosti v športne dosežke. Spodbujanje integritete v športu je ključno za ohranjanje njegove vrednosti in privlačnosti. Brez integritete šport izgubi svoj pomen in postane zgolj sredstvo za doseganje ciljev na nepošten način.

Ali ste se v času svoje športne kariere srečali s kakšnim neintegritetnim ravnanjem? Kako ste se odzvali?

Andrej Miklavc: V tekmovalnih časih sem res doživel nekaj takega na tekmi Evropskega pokala, kjer bi moral zmagati, ker je sotekmovalec iz Nemčije nepravilno prevozil vrata. Ampak takrat se, sploh na evropskem nivoju, še niso snemala vsa tekmovanja in je bilo v pritožbenem postopku zelo težko dokazati nepravilnost. Ker športnik točno ve, ali je stvar pravilno izpeljal ali ne, me je takrat še toliko bolj prizadelo, da je on ves čas vztrajal, da je pravilno izpeljal tekmo, ker je vedel, da ne morem dokazati nasprotno. Ob tem sem občutil nemoč in razočaranje.

Nespoštovanje integritete je lahko prostor za korupcijo. In korupcija je ena od stvari, o kateri se tudi v športu zadnja leta intenzivno govori in se ji intenzivno zoperstavlja tako na mednarodni kot na nacionalnih ravneh. Korupcija vsebuje nameščanje tekmovanj, doping, razkrivanje informacij, izkrivljanje pravil, nepotizem, nelegalne stave in tako naprej. To je začelo grobo posegati v bistvo športa in zato se odvija veliko aktivnosti, s katerimi bi ne zgolj ohranili integriteto, ampak jo celo nadgradili. Veliko je bilo narejenega v regulatornem in nadzornem okviru, bistveno premalo pa na ravni samih športnikov, trenerjev in tistih, ki spremljajo športnike. Tu je še veliko prostora.

Katja Koren Miklavec: V svoji športni karieri sem bila priča različnim oblikam ravnanja, ki so bila v nasprotju z načeli etičnosti in integritete v športu. Takrat se o tem ni veliko govorilo, razen v nekaterih odmevnih primerih, ki so prišli v javnost. Danes se je ozaveščenost o pomenu integritete v športu znatno povečala. Verjamem, da je ključnega pomena, da se o takšnih primerih odkrito spregovori in da se storilce ustrezno sankcionira, saj lahko le tako učinkovito zaščitimo integriteto športa in zagotovimo pošteno tekmovanje za vse.


Andrej Miklavc: "Glede na to, da imamo v Sloveniji več kot 150.000 otrok, starih do 15 let, ki so vključeni v vsaj eno športno aktivnost, in da imamo več kot 6.500 športnih klubov, društev, bi si lahko mislili, da imamo veliko okolje, v katerem bi se vzdrževalo in krepilo integriteto, vendar je realnost taka, da ne starši ne športno-klubska okolja nimajo dovolj znanja ali pa ljudi, ki bi se ukvarjali z ozaveščanjem in poudarjali pomen »fer«, športnega, spoštljivega, prijateljskega okolja. Težava je, da mladi ne razumejo, kaj točno integriteta pomeni. To je »fair play«, varno okolje ali varni šport, enakovreden pomen razvoja tako fizičnega kot mentalnega zdravja. Mladi si tega ne znajo predstavljati tako strukturirano, zato se mi zdi izrednega pomena, da koncept integritete poenostavimo in vključujemo v športni vokabular vseh, ki so v športu."


Torej menite, da (mladi) športniki niso dovolj ozaveščeni o pomenu integritete v športu? Zakaj ne? Kako bi to izboljšali?

Andrej Miklavc: Kratek odgovor je ne. Smo mlada država. V 30 letih smo si želeli v svetu ustvariti svoj prostor z znanjem, pristopom, sposobnostmi in dosežki – tukaj je šport igral izjemno pomembo vlogo in nam omogočil, da smo se v svetovnem merilu lahko uveljavili na več področjih. Problem je, da je bil šport vedno osredotočen zgolj na rezultat. Bojim se, da smo v obdobju, ko smo bili osredotočeni samo na doseganje najboljših rezultatov, pozabili na vrednote, ki jih šport razvija. Danes, ko se soočamo z novimi grožnjami zlorab v športu, se sprašujemo, kdo je kriv. Mislim, da bi morali od otroškega in mladinskega športa naprej vzgajati ne samo fizične lastnosti, ampak predvsem osebnostne. Vsak dan lahko slišimo vrhunskega športnika, ki poudarja, da je hvaležen za in ceni tovarištvo, podporo, spodbudo, se pravi vse druge lastnosti razen talenta. Ko pa se ozremo v mladinski ali otroški šport, je med mladimi govora samo o rezultatih in o tem, kdo je boljši in kdo ima talent, kar se mi zdi velika napaka.

Katja Koren Miklavec: Čeprav se v zadnjih letih vse bolj poudarja in izpostavlja pomen integritete v športu, menim, da ozaveščenost med mladimi športniki še vedno ni na želeni ravni. To je pogosto posledica pomanjkljivega usmerjanja in izobraževanja na tem področju v zgodnjih fazah njihove športne poti. Mladim športnikom primanjkuje celostnega razumevanja pomena integritete in njenih praktičnih implikacij. Zato je ključno okrepiti izobraževalne programe in delavnice na vseh nivojih športa, ki bodo mlade športnike aktivno vključevale v razprave o etičnih vrednotah in integriteti v športu. Prav tako je bistvena vloga trenerjev, mentorjev in staršev, ki morajo biti zgled in mladim športnikom nuditi ustrezno podporo ter jih spodbujati k poštenemu in etičnemu ravnanju. V OKS-ZŠZ se zavedamo pomena celostnega pristopa k tej problematiki. Zato si aktivno prizadevamo za izobraževanje vseh deležnikov v športu o pomenu integritete ter za vzpostavitev učinkovitih mehanizmov za preprečevanje in odkrivanje ravnanja, ki je v nasprotju z načeli integritete. Naš cilj je ustvariti športno okolje, kjer bodo integriteta, poštenost in spoštovanje temeljne vrednote, ki jih bodo vsi športniki ponotranjili in živeli.

Kako bi vi nagovorili mlade o pomenu integritete v športu? Kaj jim svetujete za uravnoteženje tekmovalne naravnanosti in krepitve integritete?

Andrej Miklavc: Če pogledam skozi oči nekdanjega športnika in iskreno povem, kako športnik razmišlja v dobi odraščanja, lahko rečem, da mladega športnika ne zanimajo toliko sama pravila in kodeksi, ampak ga zanimata napredek in veselje ob tem, kar počne. Po mojem mnenju je glavna naloga prenašanja informacij o integriteti, pravilih ali kodeksih na ramenih staršev, trenerjev, učiteljev in drugih, ki obkrožajo mlade športnike in imajo največji vpliv na to, kakšni bodo ti mladi športniki postali kot osebnosti. Integriteta tu ni zgolj tema, ki jo slišiš, ali izpit, ki ga opraviš, ampak je način, na katerega živiš. Ključno vlogo pri tem igramo mi kot družba, kot starši, kot tisti, ki sodelujemo v športu. Bolj ko bomo o tem jasno govorili in bolj ko bomo tudi mi živeli na ta način, tem boljši zgled bomo prihajajočim športnim generacijam.

Katja Koren Miklavec: Mladim športnikom bi želela sporočiti, da so dosežki brez poštenja in integritete zgolj prazne zmage. Prava vrednost športa se skriva v osebni rasti, »fair playu« in spoštovanju do sebe, sotekmovalcev ter pravil igre. Zato jim svetujem, naj se osredotočijo na lasten napredek in razvoj, namesto da bi zmagovanje postavili za edini cilj. Tekmovalnost je sicer pomemben del športa, vendar ne sme biti na račun integritete. Spodbujamo jih, naj se izogibajo neetičnim praksam in naj si prizadevajo za pošteno igro. S tem ne bodo le postali boljši športniki, temveč tudi boljši ljudje, ki bodo lahko ponosni nase in na svoje dosežke.

Katja Koren Miklavec (foto: osebni arhiv)
Katja Koren Miklavec je dobitnica bronaste kolajne na XVII. zimskih olimpijskih igrah v Lillehammerju (foto: osebni arhiv).

Kako lahko npr. trenerji in mentorji prispevajo k vzdrževanju integritete pri svojih varovancih? Kako naj klubi in športne organizacije naslavljajo kršitve?

Andrej Miklavc: S športom gradimo osebnost, ki je disciplinirana in se zaveda, da se rezultata ne doseže čez noč, ki je spoštljiva do drugih, ki se zaveda, da v okoljih, v katerih se nahajamo, obstajajo določena pravila skupnosti. Vsi smo odgovorni – ne samo športniki in tisti, ki jih obkrožajo, tudi navijači in ostali državljani, skratka, celo okolje. Vsi mi lahko k temu kaj prispevamo ali pa ne naredimo nič. Pomembno je, da mladim športnikom prenesemo, da je izjemnega pomena, s kakšnimi ljudmi so obkroženi. V prvi vrsti so to starši in kolegi, s katerimi se družijo. Vsak športnik gre skozi sončne in deževne dneve, skozi hribčke in dolinice. So občutljivi in rabijo ljudi, ki jih razumejo. Vrednote jim najlažje približamo skozi lastne zgodbe ali zgodbe ljudi, ki jih poznajo. Tako stvar razumejo bistveno bolje, kot če jim pridigamo o pravilih in kodeksih. Druga stvar je, da se mora športnik zavedati, da je njegov razvoj ali rezultat vedno odvisen od ekipe, ne glede na to, ali je v individualnem ali ekipnem športu. Se pravi zavedanje, da v svetu ali športu nikoli nisi sam. Pomembno je, da v športu negujemo in nadgrajujemo občutek empatije, ne glede na to, da je šport tekmovalno naravnan. Bolj ko se odmikaš od konca svoje kariere, bolj lesk rezultata bledi. Kar ostaja s tabo za celo življenje, je občutek, ki si ga imel, ko si nekaj dosegel ali zagrešil. Integriteta v športu je domena vseh deležnikov! Torej športnikov, njihovih družin, trenerjev in pomočnikov, funkcionarjev, gledalcev in podpornikov športa v kakršnem koli pomenu. S tem pa je integriteta v športu tudi naša skupna odgovornost.

Katja Koren Miklavec: Trenerji in mentorji imajo ključno vlogo pri vzgoji mladih športnikov ter pri oblikovanju njihovih vrednot in stališč. Zato je nujno, da so sami vzor poštenja, integritete in doslednosti. S svojim zgledom lahko mladim športnikom pokažejo, da je prava vrednost športa v pošteni igri, spoštovanju nasprotnikov in pravil ter osebnostni rasti. Zmaga za vsako ceno ne sme biti cilj, temveč posledica trdega dela, predanosti in spoštovanja športnega duha.

Klubi in športne organizacije morajo imeti jasno opredeljene politike in postopke glede integritete, ki jih morajo vsi člani dosledno upoštevati. Poleg tega morajo vzpostaviti učinkovite mehanizme za prijavljanje morebitnih kršitev ter zagotoviti pravično in transparentno obravnavo vseh prijavljenih primerov.

Pomembno je tudi, da klubi in športne organizacije redno izvajajo izobraževanja in preventivne programe o integriteti v športu, s katerimi ozaveščajo športnike, trenerje, starše in druge deležnike o pomenu poštene igre, etičnega ravnanja in spoštovanja pravil. Le s skupnimi prizadevanji lahko ustvarimo športno okolje, ki temelji na integriteti, poštenosti in spoštovanju.

Andrej Miklavc (foto: osebni arhiv)
Andrej Miklavc (foto: osebni arhiv)

Andrej Miklavc: "Vsa odgovornost pa ni samo na športnikih. Če pogledamo manipulacije v športu, nelegalne stave, doping in podobno, je jasno, da športnik ni sam v teh zgodbah. Ponavadi ima ob sebi nekoga, ki je pobudnik tega, športnik pa podleže, ker je naiven ali neinformiran. Zato je ozaveščanje o vrednotah v športu, ki niso samo fizične, ne smejo biti zreducirane zgolj na rezultat, ampak so tudi sociološke, izjemnega pomena."


Pred nami so olimpijske igre v Parizu. Bi v zvezi s tem dogodkom morda koga ali kaj izpostavili kot zgled integritete v športu?

Andrej Miklavc: Olimpijske igre so najčistejši pokazatelj najbolj pristnih zgodb, ki so sicer skrite očem. So neprimerljivo doživetje, skozi katerega lahko vsak zelo hitro najde primere dobre ali slabe prakse. Olimpijske igre so na tako visokem nivoju, da sicer zelo redko vidimo kakšen spodrsljaj. Po mojem mnenju je več pozitivnih, inspirativnih dogodkov, ki navdihujejo še desetletja po tem. Prepričan sem, da bodo tudi letošnje olimpijske igre polne navdihujočih zgodb, ki nam bodo v poduk, česa je človek sposoben in kaj je treba za nadaljnje nadgradnje. Živimo v zelo negotovih časih in okoliščinah, zato si moramo vsi skupaj prizadevati, da šport ostane prostor, v katerem bodo športniki lahko z najboljšimi, ne samo fizičnimi, ampak mentalnimi, vrednotnimi presežki navdihovali množice ljudi.

Katja Koren Miklavec: Na olimpijskih igrah v Parizu bo nastopilo veliko športnikov, ki predstavljajo zgled integritete in športnega duha. Med njimi so tudi slovenski športniki, ki so že večkrat dokazali, da so znani po svoji pošteni tekmovalnosti, spoštovanju tekmecev in predanosti športnim vrednotam. Številni slovenski športniki so skozi svojo kariero izkazovali poštenost in športni duh. Vendar bi želela izpostaviti našega olimpionika Mira Cerarja, ki je pravi ambasador za šport, strpnost in »fair play«. Njegova kariera je bila vedno zaznamovana z visoko stopnjo integritete in spoštovanja do športa, zaradi česar predstavlja vzor mnogim mladim športnikom. Še danes ostaja zvest svojim vrednotam in s svojim delovanjem promovira pomen »fair play-a« in medsebojnega spoštovanja.