Darila

V skladu z ZIntPK so subjekti javnega sektorja dolžni voditi seznam prejetih daril (protokolarnih in priložnostnih). Seznam daril za preteklo leto posredujejo Komisiji do 31. marca tekočega leta prek elektronskega obrazca Seznam daril, prejetih s strani uradnih oseb ter njihovih družinskih članov.

V seznam daril se vpisujejo le darila, ki so jih prejele uradne osebe oziroma njihovi družinski člani kot protokolarna darila v imenu subjekta javnega sektorja, oziroma darila, ki so jih prejele uradne osebe kot priložnostna darila. Pri tem se v seznam daril vpiše darila, katerih vrednost presega 50 evrov. Subjektom javnega sektorja, katerih uradne osebe in njihovi družinski člani v preteklem letu niso prejeli protokolarnih ali priložnostnih daril v vrednosti nad 50 evrov, Komisiji ni treba posredovati praznega seznama prejetih daril.

Obrazci