Kadrovska in finančna sredstva KPK

 

1. Sprejeti proračun 2018:
Skupaj: 1.811.848 EUR
  • plače: 1.387.090 EUR
  • materialni stroški: 365.671 EUR (vključno z najemnino)
  • investicijsko vzdrževanje: 59.087 EUR
2. Kadri:
Javni uslužbenci na dan 1. 12. 2018: 38 zaposlenih –  35 javnih uslužbencev (od tega 33 zaposlenih za nedoločen čas in 2 zaposlena za določen čas) ter 3 funkcionarji (senat komisije).
Število zaposlenih po izobrazbi:   Število zaposlenih po plačnih razredih:
Srednja strokovna 2 27. 1
Srednja splošna 1 28. 3
Dipl. varstvoslovec (1. bol.) 1 30. 2
Univ. dipl.varstvoslovec 1 33. 3
Univ. dipl. politolog 2 35. 2
Univ. dipl. ekonomist 2 36. 1
Univ. dipl. pravnik 11 38. 1
Univ. dipl. upr. org. 1 39. 1
Univ. dipl. novinar 1 40. 2
Univ. dipl. komunikolog 1 41. 4
Univ. dipl. prof. angleščine 1 42. 1
Univ. dipl. prof. matematike 1 43. 2
Magister javne uprave (2. bol.) 1 44. 4
Magister upravnih ved (2. bol) 2 45. 1
Magister inž. rač. in inf. 1 48. 1
Magister organizator informatik 1 50 1
Magister znanosti 5 51. 4
Doktor znanosti 3 52. 2
53. 1
54. 1
3. Prostori:
  • Najemodajalec: KAD, d.d.
  • Obseg najetih opremljenih prostorov: 1.149,33 m2
  • Cena mesečnega najema opremljenih poslovnih prostorov: 12.592,33 EUR
4. Službena vozila:
  • Renault Megane, l. 2016
  • Renault Megane, l. 2017
  • Volkswagen Passat, l. 2018