Kadrovska in finančna sredstva KPK

 

1. Sprejeti proračun 2020:
Skupaj: 1.932.864 EUR
  • plače: 1.528.762 EUR
  • materialni stroški: 385.702 EUR (vključno z najemnino)
  • investicijsko vzdrževanje: 18.400 EUR
2. Kadri:
Javni uslužbenci na dan 1. 1. 2020: 38 zaposlenih – 35 javnih uslužbencev (vsi za nedoločen čas) in 3 funkcionarji (senat komisije)
Število zaposlenih po izobrazbi:   Število zaposlenih po plačnih razredih:
Srednja strokovna 2 29. 1
Srednja splošna 1 30. 1
Dipl. varstvoslovec (1. bol.) 2 32. 1
Univ. dipl.varstvoslovec 1 33. 1
Univ. dipl. politolog 2 34. 1
Univ. dipl. ekonomist 2 35. 3
Univ. dipl. pravnik 10 37. 5
Univ. dipl. upr. org. 1 41. 1
Univ. dipl. novinar 2 42. 3
Univ. dipl. komunikolog 1 43. 2
Univ. dipl. prof. angleščine 1 44. 4
Univ. dipl. prof. matematike 1 45. 4
Magister javne uprave (2. bol.) 1 47. 1
Magister upravnih ved (2. bol) 2 49. 1
Magister inž. rač. in inf. 1 51. 3
Magister organizator informatik 1 52 2
Magister znanosti 6 53. 1
Doktor znanosti 1 54. 2
55. 1
3. Prostori:
  • Najemodajalec: KAD, d.d.
  • Obseg najetih opremljenih prostorov: 1.149,33 m2
  • Cena mesečnega najema opremljenih poslovnih prostorov: 12.592,33 EUR
4. Službena vozila:
  • Renault Megane, l. 2016
  • Renault Megane, l. 2017
  • Volkswagen Passat, l. 2018