Lobistični stiki

S sprejemom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije leta 2010, ki vsebuje tudi določbe glede nadzora nad lobiranjem, je po dvajsetih letih samostojne države tudi to področje postalo predmet regulacije. Zakonodaja od vseh funkcionarjev, visokih uradnikov in javnih uslužbencev zahteva, da Komisiji poročajo o vsakem lobističnem stiku z lobistom in o vsakem poskusu nedovoljenega lobiranja.

Na Komisiji ugotavljamo, da se vse od uveljavitve zakonskih določb glede lobiranja decembra 2010 te zelo počasi uveljavljajo v praksi, da ima Komisija omejene realne možnosti nadzora nad tem področju in da je ocenjeno “sivo” polje nenadzorovanega nejavnega vplivanja še vedno veliko. Število poročil lobirancev o lobističnih stikih se postopoma povečuje, čeprav poročil iz nekaterih pomembnih organov, predvsem iz lokalnih skupnosti, še vedno skorajda ni. Če pogledamo spodnje podatke, so mnogi ministri, državni sekretarji, direktorji direktoratov, večina predstojnikov pomembnih državnih institucij, večina poslancev, županov ali občinskih svetnikov o lobističnih stikih oziroma poskusih lobiranja zelo malo poročali. Lobiranja (kot povsem zakonite in legitimne dejavnosti) pri teh organih torej skorajda ni ali pa lobiranci o lobističnih stikih ne poročajo in s tem kršijo zakon.

Komisija se je zato – kot dodaten element javnega nadzora nad spoštovanjem zakonodaje – odločila, da v okviru projekta Transparentnost javnosti ponudi dostop do redno ažuriranih podatkov o lobističnih stikih – tudi o presenetljivem umanjkanju teh podatkov – in s tem pripomore k večji osveščenosti glede regulacije lobiranja, predvsem pa poskuša preprečiti, da te določbe (p)ostanejo mrtva črka na papirju in da se kljub relativno moderni zakonski ureditvi nadaljuje “ustaljena” praksa. K izvajanju nadzora nad lobiranjem lahko ključno pripomore tudi javnost.

Od 1. januarja 2018 naprej so zapisi lobirancev o stikih z lobisti ažurno objavljeni v aplikaciji Erar. Do leta 2018 pa je Komisija v okviru projekta Transparentnost objavljala tedensko osvežene sezname poročanih lobističnih stikov, ki so dostopni spodaj.