Kateri datum vpišejo osebe, odgovorne za javna naročila in naročniki v elektronski obrazec kot datum nastopa funkcije oziroma dela?

Kot datum nastopa dela se v elektronskem obrazcu za prijavo posameznika v seznam zavezancev oziroma v obrazcu za prijavo podatkov o premoženjskem stanju navede 1. januar tistega leta, v katerem je oseba, odgovorna za javna naročila, sodelovala v postopku javnega naročanja Če torej oseba v januarju 2017 poroča o svojem premoženjskem stanju, kot datum nastopa dela izbere 1. 1. 2016. Isti datum izbere tudi naročnik, ki mora do 31. 12. 2016 to osebo prijaviti v seznam zavezancev. Če je v letu 2016 oseba postala zavezana poročati o svojem premoženjskem stanju kot oseba, odgovorna za javna naročila, šele z uveljavitvijo ZJN-3, se kot datum nastopa funkcije izbere 1. 4. 2016.