Sem predsednik društva in nisem vpisan v register lobistov. Ali lahko lobiram v interesu društva?

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije določa izjeme, in sicer katerim osebam se ni potrebno vpisati v register lobistov, pa vendarle so lobisti. Gre za primere, ko le-ti lobirajo za interesno organizacijo, v kateri so zaposleni. Enako velja za zakonite zastopnike ali izvoljene predstavnike interesnih organizacij. To pomeni, da lahko predsednik društva zakonito lobira za to društvo, čeprav ni vpisan v register lobistov.