Načrti integritete

Na spodnji povezavi je mogoč dostop do elektronskega registra, v katerega skrbniki načrtov integritete vpisujejo podatke iz registrov tveganj ter oddajo elektronsko poročilo o izvedenih ukrepih iz načrta integritete.

V register vpisujete samo podatke o neobvladanih tveganjih, o ukrepih za njihovo obvladovanje, stopnje tveganja, nosilce in roke za uvedbo ukrepov za obvladovanje in preprečevanje identificiranih tveganj.

Nadaljuj na elektronski register tveganj ter oddajo poročila o izvedenih ukrepih iz načrta integritete

Pomakni se na vrh