Prejeta darila

V skladu z novelo ZIntPK-C, ki velja od 17. 11. 2020, so subjekti javnega sektorja dolžni voditi seznam prejetih daril (protokolarnih in priložnostnih). Seznam daril za preteklo leto posredujejo Komisiji do 31. marca tekočega leta preko elektronskega obrazca, dostopnega spodaj. Lahko se vnos daril izvaja tudi sproti in tako subjekt javnega sektorja izpolnjene elektronske obrazce Komisiji pošilja že tekom leta.

V seznam daril se vpisujejo le darila, ki so jih prejele uradne osebe oziroma njihovi družinski člani  ter osebe, ki so darilo sprejele v imenu subjekta javnega sektorja in katerih vrednost presega 50 evrov.

OBRAZEC ZA PRIJAVO PREJETIH DARIL

Pomakni se na vrh