Sklic 2. dopisne seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 2. dopisno sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 2. 9. 2019, z naslednjim dnevnim redom:
1. Obravnava zadeve v zvezi z imenovanjem poslovodne osebe
2. Razno

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za 2. točko dnevnega reda. Člana senata lahko najkasneje do 2. 9. 2019 do 12.00 ure po elektronski pošti na elektronski naslov peter.mikelj@kpk-rs.si posredujeta svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 2. 9. 2019 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik