Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Vodimo z zgledom

Zadnje novice

13. 09. 2023

Državne institucije, družbene skupine, gospodarska združenja, pozivamo vas, da aktivno sodelujete pri preprečevanju korupcije!

Preprečevanje korupcije in krepitev integritete sta temeljni poslanstvi Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) in hkrati skupna odgovornost celotne družbe. Zato na Komisiji k sodelovanju pri zasledovanju teh ciljev pozivamo vse državne institucije, družbene skupine, gospodarska združenja, kot tudi posameznike. Sodelovanje z najširšim krogom deležnikov, ki v ospredje postavljajo družbeno odgovornost in skrb za javni interes, je tudi eden od temeljev leta 2020 sprejete vizije senata Komisije.

Več …

Kako uporabljati našo spletno stran?

Poiščite ustrezne vsebine glede na to, kdo ste.

Želite prijaviti korupcijo ali druge nepravilnosti?

Vsak posameznik ima pravico podati prijavo o ravnanju, za katerega verjame, da ima znake korupcije ali drugih kršitev, ki jih opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Zakaj podati prijavo: 

  • Ker tudi vi želite ukrepati.
  • Ker drugače pristojni organi ne bomo mogli ustrezno ukrepati zoper storilce.
  • Ker bomo le z doslednim razkrivanjem tovrstnih primerov lahko ocenili, kako velik problem sploh predstavljajo.
  • Ker s tem pripomorete k temu, da se korupcija ne izplača.
"Velja ničelna toleranca do kršitev za čisto vse, tako za zaposlene na najvišjih položajih oziroma funkcijah, kot tudi na nižjih ravneh. Za vsa neetična dejanja, za vse kršitve v okviru naših pristojnosti. Za vse veljajo isti standardi."
robert_sumi_KPK_intervju1-scaled
dr. Robert Šumi
predsednik Komisije za preprečevanje korupcije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar