Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 13. 10. 2004

Načelno mnenje številka 1

Pod pojmom državne pomoči po ZPKor Komisija v prvi vrsti razume državne pomoči, opredeljene v Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), ki pravi, da so državne pomoči izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar