Dan: 18. 11. 2004

Načelno mnenje številka 4

Odobritev ugodnega kredita prezadolžene gospodarske družbe njenemu direktorju s strani nadzornega sveta te družbe ustreza definiciji korupcije po Zakonu o preprečevanju korupcije, ker gre v tem primeru za kršitev dolžnega ravnanja, katerega Zakon o gospodarskih družbah zapoveduje v pravnem standardu dobrega gospodarstvenika. Ravnanje uprav gospodarskih družb, ki so se spojile v družbo prevzemnico in pri[…]

Pomakni se na vrh