Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 15. 07. 2005

Pojasnilo številka 69

Donacije, ki jih pridobiva proračunski uporabnik v obliki denarnih sredstev, so dopustne, v kolikor se z njimi postopa skladno s 43. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 33. – 46. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.108/04). Za darila, dana proračunskemu uporabniku[…]

Pojasnilo številka 68

Pogodba, sklenjena med Ministrstvom za javno upravo in podjetjem Vabo, Paradiž Boštjan s.p., predstavlja naročilo male vrednosti in je po določbah 1. odstavka 28. člena ZPKor veljavna, zaradi česar se poslovno sodelovanje lahko nadaljuje do izteka pogodbe.

Pojasnilo številka 67

Pojasnila, ki jih sprejema Komisija v smislu 18.člena ZPKor, so povezana z vsebino zakona in imajo naravo pojasnjevalnega akta, namenjenega izvajanju posameznih določb ZPKor. Na pojasnila se je možno sklicevati pri uporabi ZPKor v zadevah z enakim dejanskim stanom, kot je opisan v pojasnilih. Vsa pojasnila, ki jih je Komisija sprejela, je možno najti na[…]

Mnenje številka 2

Aneks št. 2 z dne 14. 5. 2004 in Aneks št. 3 z dne 14. 5. 2005, oba k pogodbi št. 35 205-10/2003 G z dne 18. 12. 2003 o gradnji sekundarne kanalizacije naselij Ribno, Bodešče, Koritno, nista sklenjena v nasprotju s prvim odstavkom 28. člena ZPKor.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar