Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 22. 09. 2005

Načelno mnenje številka 28

Proračunska sredstva občine, namenjena sofinanciranju izobraževanja samostojnih podjetnikov – nosilcev dejavnosti, nimajo značaja državnih pomoči v smislu 1. odstavka 30. člena ZPKor v povezavi s 3. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02).

Pojasnilo številka 80

Omejitve poslovanja prek javnih naročil s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar ali njegov družinski član imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža preko 20%, se v smislu 28. člena nanašajo na naročnike, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih. Seznam poslovnih subjektov iz 28. člena ZPKor, objavljen v Uradnem listu in na spletnih straneh Komisije za[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar