Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: junij 2011

Komisija na obisku BAK-a in IACA

Dunaj in Laxenburg – Na povabilo Andreasa Wieselthalera, direktorja avstrijskega zveznega urada za preprečevanje in boj proti korupciji (BAK – Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung), se je 7. junija vodstvo komisije srečalo z vodstvom BAK-a. Delegaciji sta se seznanili z delom komisije in urada ter si izmenjali izkušnje in dobre prakse pri preprečevanju korupcije.

Poziv k uporabi protikorupcijske klavzule

Komisija za preprečevanje korupcije je konec maja vse organe in organizacije javnega sektorja, ki so po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije v pogodbe dolžni vključiti protikorupcijsko klavzulo, še dodatno pozvala k njeni dosledni uporabi, in sicer v vseh pogodbah, ne zgolj tistih, kjer to zahteva zakon.

Nove spremembe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Malo manj kot eno leto po uveljavitvi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) je državni zbor sprejel tudi noveli tega zakona, aprila 2011 najprej ZIntPK- A in 24. maja še ZIntPK-B. Slednja je stopila v veljavo 4. junija 2011 in prinaša številne, nujno potrebne spremembe in dopolnitve, ki bodo omogočale učinkovitejše uresničevanje ciljev na[…]

Pojasnilo za poklicne funkcionarje v zvezi z opravljanjem dodatne poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)

To pojasnilo Komisija sprejema zaradi poenotenja prakse pri izvajanju nove ureditve, ki jo je uveljavil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/2011, v nadaljevanju: novela ZIntPK-B) glede omejitev in izjem na področju dodatnega dela, ki ga izvajajo poklicni funkcionarji na pedagoškem, znanstvenem, raziskovalnem, umetniškem in kulturnem[…]

Ocena stopnje korupcije

Ocena stopnje korupcije v posamezni državi je v veliki meri odraz delovanja ali nedelovanja institucij pravne države, integritete javnega sektorja in kakovosti vladanja (good governance), kar z drugimi besedami pomeni široko razvejan imunski sistem družbe. Zaradi tega empirično dosledne ocene stanja na področju korupcije ni mogoče podati.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar