Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 12. 04. 2013

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma kršitve Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani v postopku oddaje stvarnega premoženja v najem družbi Lonček Kuhaj, d.o.o.

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar