Month: maj 2013

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja odgovornih oseb UKC Ljubljana pri izvajanju pediatričnega kardiokirurškega programa in odgovora obravnavanih oseb

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije sprejema naslednje

Pomen načrtov integritete z vidika družbene koristnosti

Jasna Fedran, doktorska študentka Fakultete za državne in evropske študije je na drugi doktorski znanstveno-raziskovalni mednarodni konferenci Fakultete za državne in evropske študije z naslovom »II. Doktorska konferenca na področju prava, uprave in nepremičnin«, ki je potekala 16. maja 2013 na Brdu pri Kranju, predstavila prispevek z naslovom »Pomen načrtov integritete z vidika družbene koristnosti«.[…]

Sporočilo za javnost KPK glede današnje izjave Zorana Jankovića

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je v postopku zahteve po dostopu do tonskega posnetka razgovora Zorana Jankovića pred senatom komisije zavezanca pred tedni pozvala k izjasnitvi, ali dovoljuje njegovo objavo. Zoran Janković je objavi posnetka izrecno nasprotoval, zato je vsaj presenetljivo njegovo današnje pozdravljanje odločitve informacijske pooblaščenke, da se posnetek objavi.

Pomakni se na vrh