Month: maj 2013

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja odgovornih oseb UKC Ljubljana pri izvajanju pediatričnega kardiokirurškega programa in odgovora obravnavanih oseb

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije sprejema naslednje

Pomen načrtov integritete z vidika družbene koristnosti

Jasna Fedran, doktorska študentka Fakultete za državne in evropske študije je na drugi doktorski znanstveno-raziskovalni mednarodni konferenci Fakultete za državne in evropske študije z naslovom »II. Doktorska konferenca na področju prava, uprave in nepremičnin«, ki je potekala 16. maja 2013 na Brdu pri Kranju, predstavila prispevek z naslovom »Pomen načrtov integritete z vidika družbene koristnosti«.[…]

Sporočilo za javnost KPK glede današnje izjave Zorana Jankovića

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je v postopku zahteve po dostopu do tonskega posnetka razgovora Zorana Jankovića pred senatom komisije zavezanca pred tedni pozvala k izjasnitvi, ali dovoljuje njegovo objavo. Zoran Janković je objavi posnetka izrecno nasprotoval, zato je vsaj presenetljivo njegovo današnje pozdravljanje odločitve informacijske pooblaščenke, da se posnetek objavi.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar